Samarbetspartner


Det enda sätt att bevara hällristningarna för framtida generationer är att dokumentera bilderna innan de försvinner. För detta ändamål finns det dock inga offentliga medel. Detta faktum var anledningen till att Aina Barnevik skapade Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Aina Barnevik har efter instiftandet bidragit med ytterligare ekonomiskt stöd. Även företag, privatpersoner och andra fonder har genom åren bidragit med betydande belopp.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar tackar alla sponsorer, bidragsgivare och samarbetspartner som möjliggör vårt arbete.  

Företagssponsorer:


Kärnsund Woodlink AB


Frontbilar AB


Odin Fonder


Sparbanken Tanum


Alf Hanssons Bil AB


Orusts Sparbank


Elinväst AB


Electrolux


Svenska ABB


New Wave Group AB


Stena Rederierna


Thorsman Marknad Sverige


AB Volvo


Holmgrens bil AB


Bovallsdörren AB


Privata sponsorer:


Sarah Altafi


Maria Altafi


Maj Barnevik


Noa Barnevik


Albin Barnevik


Siri Barnevik


Leya Orvarsson


Berit Olsson


Marcus Olsson


Elias Olsson


Adam Olsson  


Monica och Sune Carlsson

Privata sponsorer:


Birgitta Ericsson


Vincent Samzelius


Josef Samzelius


Anita Ramvall


Helena Eriksson


Monica Carlsson


Barbro Roxendal


Lisbert Skantze


Axel Skantze


Nils Skantze


Mattias Skantze


Emilia Skantze


Fonder och Stiftelser:


Kjell och Märta Beÿers Stiftelse


Konung Gustav VI Adolfs Fond för svensk kultur


Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond


Berit Wallenbergs Stiftelse


Sten A Olssons Stiftelse för forskning och Kultur


Thordénstiftelsen


Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond


Stiftelsen Erik och Lily Philipsons Minnesfond


Sparbanksstiftelsen Väst 

Samarbetspartner:


Vitlycke Museum






Svenskt

HällristningsForskningsArkiv





Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132