Fältrapport

 

Vi fältarkeologer som arbetar med dokumentationen och skriver dagboken är:

Andreas Toreld och Tommy Andersson.Fältsäsongen 2007

Årets fältsäsong består bara av två veckor under juni månad. Vädret är mestadels soligt. Vi arbetar vidare i Bro socken inom ett område vid gårdarna Skarstad, Hallind, Fjäll och Medby. Det är mindre hällar med figurristningar och många skålgropslokaler. Särskilt runt gårdarna Skarstad och Hallind finns många skålgropar på åkerimpedimenten. Vi dokumenterar även en nyfunnen hällristning med skepp i Askum socken (Askum 825).

Bro 324:3 i Medby innehåller bland annat skepp med lurblåsare ombord.

På den kraftigt sluttande hällen Bro 328:1 i Fjäll finns två ryttare.

Vackert kulturlandskap i Hallind med skeppsristningar vid vägen (Bro 334:7).

På ett uppstickande åkerimpediment i Skarstad finns en häll (Bro 342:1) med helt uthuggna fotsulor och många skålgropar. Fötterna är riktade mot nordost och bergstoppen Hallinds klack på Skottefjället.

Skepp av järnålderstyp på Bro 615:1 i Hallind.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132