Fältrapport

 

Vi fältarkeologer som arbetar med dokumentationen och skriver dagbok är:

Andreas Toreld och Tommy Andersson.


Fältsäsongen 2006

Vecka 25

Det är den sista av årets fältveckor i Bro socken. Vi dokumenterar flera fina ristningar i Mellby. Dessa ligger konsekvent i vattenrinningar, flera av dem högt upp i bergssluttningarna, långt ifrån åkermarken. Dessa lägen är helt annorlunda jämfört med dem som är typiska för ristningsområdet i t.ex. Färlev, där närheten till det öppna landskapet är genomgående.

En mycket djupt huggen och ovittrad ristning grävs fram i Mellby. Denna har varit känd sedan länge men har blivit ordentligt överväxt genom åren. Tack Åsa, Micke och Staffan för hjälpen! Dessvärre hinner vi inte att dokumentera den innan nya regnoväder sätter punkt för årets fältsäsong.

Vi guidar allmänheten på Mellby och Färlev. Ytterligare förfrågningar gör att vi planerar fler guidningar av Färlevfyndet till sommaren, både på dagen och i släpljusbelysning nattetid.

Hällristningsskepp från Mellby.

Hällristning i Mellby.

Vecka 24

Fint väder hela veckan. Vi dokumenterar flera figurristningar i Skådene och Mellby. Ett nyfynd i Skådene med järnåldersskepp, ”cup and ring”, en meanderslinga och skålgropar inom en ramliknande figur påminner oss om en ristning vi hittade i samma område förra året. Kan man ana att det är samma ristare bakom båda dessa hällristningar?

På uppdrag av Lysekils Vänner målar vi upp några intressanta stenhuggarristningar i Långevik med vit permanent färg. Ristningarna gjordes 1914 av de blott 15-åriga ynglingarna Sven Hård och Just Malmström innan de sökte lyckan i Amerika

Vi hinner också med att visa upp det uppmärksammade nyfyndet i Färlev för besökande grupper från Stångenäs hembygdsförening, Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsens ”Skog och historia-projektet”. På tisdag i nästa vecka står allmänheten på tur.

En nyfunnen ristning i Skådene.

Andreas vid en häll. Tänk er att havsytan synts i dalen bakom bilen.

Skepp med zig-zag-linjer.

Tommy gräver fram nyfyndet i Färlev.

Andreas intervjuas av Dagens eko.

Vecka 22

Den här veckan inleds av regnskurar, vilket gör att vi fortsätter att ta fram kända ristningar. På tisdag eftermiddag gör vi ett nyfynd vi sent skall glömma. När vi letar efter en ristning som hittades 1990, tar vi fel på häll och gräver fram en liten yta två meter ifrån den kända. Inom en hällyta mindre än en kvadratmeter finner vi ett tjugotal helhuggna skivor med nav i form av en skålgrop, ett femtiotal skålgropar och två stora helhuggna skepp! En helt unik häll som ger ett närmast plastiskt intryck där hela den lilla bergknallen täckts med ristningar. Vi nattlyser den på torsdagskvällen, vilket framhäver det tredimensionella i bilderna ytterligare.

Tidningen Bohusläningen uppmärksammar nyfyndet på sin första sida under lördagen och sedan sprids nyheten som en löpeld över landets media. Dagens eko, DN och Radio Väst hör av sig under lördagmorgonen.

Litet skepp, nyfynd i Färlev vecka 21.

Tre skepp på en närmast lodrät häll.

Vecka 21

Veckan präglas av regn, varför det egentliga dokumentationsarbetet går lite på sparlåga. I stället ägnar vi den större delen av tiden till att förbereda hällarna inför dokumentationen, så att dokumentationsarbetet ska gå snabbt så fort vädret tillåter. Förberedelserna görs i tre steg:

1. Hällristningslokalen lokaliseras i terrängen. Detta är inte alltid helt lätt och kan ta ganska lång tid, speciellt om det är en liten hällristning med bara några enstaka skålgropar. Det är inte ovanligt att hällen dessutom är överväxt eller ligger i en tät skogsplantering.

2. Hällen grävs och sopas fram, tjock lav och mossa skrapas bort och hällen rengörs.

3. Hällen belyses på natten med hjälp av ficklampor. Hällristningarna framträder då tydligt som skuggor i berget, och hällristningsytan kan begränsas.

Först härefter påbörjas det egentliga dokumentationsarbetet med frottage, imålning, fotografering och kalkering av hällristningen.

I samband med lokalisering och framtagning av redan kända hällristningar, görs också en mindre nyinventering av aktuella närområden. På måndagskvällen denna vecka gör vi en sådan nyinventering i Färlevsområdet, vilket ger ett förvånansvärt bra resultat. På bara ett par timmar hittar vi sju nya hällar med ristningar. De flesta nyfynden består enbart av skålgropar, men på två av hällarna finns också skeppsfigurer. I samma område gjordes i vintras ett fint hällristningsfynd av en intresserad vandrare. Det nyfyndet består av tre ganska stora skepp på en närmast lodrät häll.

Tony kritar upp årets första nyfynd.

Sentida ristningar i Långevik

Vecka 20

Äntligen kan årets fältsäsong i Bro socken på Stångenäset starta! Dokumentationsarbetet utförs liksom de senaste åren av Tommy Andersson och Andreas Toreld. Vi inleder arbetsveckan med att installera oss i samma trevliga stuga på Mellby som vi hyrde förra året. En snabb titt i de närmaste omgivningarna resulterar i att årets första nyfynd görs efter bara 10 minuter – en häll med 10 skålgropar.

Vädergudarna är inte på vår sida den här veckan. Vi kan inte dokumentera en enda hällristning på grund av det ihållande regnet. Vi ägnar istället vår tid till att gräva fram ristningar och sedan nattbelysa dem. Några av dagarna får vi hjälp av 14-årige Tony Nielsen från Skådene. Han är mycket intresserad av hällristningar och det visar sig att han dessutom har ett ”gott öga” för att se dem.

På uppdrag av Lysekils Vänner kommer vi längre fram att måla i några intressanta stenhuggarristningar vid Långevik. Dessa passar vi nu på att studera lite närmare samtidigt som vi planerar arbetet tillsammans med föreningens ordförande.

När vädret är som sämst passar vi på att se hur det går för deltagarna från Göteborgs universitet som just nu gräver vid en hällristning i Tossene på Sotenäset. På vägen därifrån kan vi inte låta bli att titta på några presumtiva hällristningslägen i Askums kyrkby. Det resulterar i två nyfunna lokaler med innehåll av skålgropar, fotsulor och minst tre skepp av järnålderstyp.

Vecka 23

Så kom äntligen det bra vädret. Då många ytor redan var framtagna och rengjorda, blev det många skålgropshällar dokumenterade de första dagarna i veckan. Det mesta dokumentationsarbetet har utförts i Färlev, och där är endast två mindre skålgropslokaler kvar. Intressant är den exponering ristningarna har och den miljö de ligger i. Alla exponerar mot de öppna slätterna, där det under bronsåldern troligen varit strandängar. Se bilden och tänk er att havsytan synts nere i dalen bakom bilen.

Ett par bildristningar i Färlev har också dokumenterats. Bland de intressantaste figurerna i detta område hör det närmare 2,5 m långa skeppet med zig-zaglinjer i skrovet. Det stora skeppet var känt sedan 1990-talet, men zig-zaglinjerna och de tre små skeppen på hällen upptäcktes under dokumentationsarbetet med hjälp av frottage och nattlysning. Vi kan inte påminna oss att vi sett något skepp med liknande dekor i Bohuslän.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132