Fältrapport

 

Vi fältarkeologer som arbetar med dokumentationen och skriver dagboken är:

Andreas Toreld och Tommy Andersson.


Fältsäsongen 2005

Årets säsong varade mellan 2 maj och 22 juni. Andreas och Tommy ansvarade för fältarbetet. De sista två veckorna var Andreas ledig och ersattes av Lasse. Arbetet bedrevs inom ett något större område än tidigare år inom de sydvästra delarna av Bro socken. Vi dokumenterade bland annat Veseristningen som är den största hällristningen i socknen (16x12 meter). På Vese anordnade vi en nattlysning av hällristningen för Stångenäs hembygdsförening. Vi hade även en nattvisning av hällristningarna i Röe för markägarna och en grupp från Underslös museum.

Hemma hos Göran Andersson i Åby dokumenterade vi en lös stenhäll med inhuggna skålgropar och något som liknar en halv människa. Stenen sägs vara funnen vid jordbruksarbete på 1960-talet i en åker, vid en förhöjning med mycket sten. Platsen ligger i Ävja i Tossene socken och kan ha utgjort en förstörd grav.

Vi dokumenterade även några nyfunna skålgropslokaler i Yllene i Kville socken (Kville 1345-47). Den största förekomsten bestod av 23 skålgropar placerade väl synligt på en hällrygg, där den största skålgropen var 10,5 cm i diameter och 1,8 cm djup. Nyfynden låg i närheten av hällristningslokaler som dokumenterats av Åke Fredsjö. Det verkar vara lätt att finna nya hällristningar även i en socken som är så pass väldokumenterad som Kville.

Bro 26:1 i Vese är socknens största hällristning.

Bro 31:1 i Röe ligger på en mycket slät berghäll och innehåller skepp som är av järnålderstyp.

Bro 678 i Störreberg är en liten nyfunnen figur-

ristning som ligger högre upp i skogsmarken än

de flesta andra ristningarna i området.

 

     

Lasse Bengtsson framför den stora Veseristningen efter avslutad dokumentation.

Bro 25:1 i Mellby är en skålgropslokal i typiskt läge på en låg välvd liten bergsrygg i odlingsmark.

Tossene 1000 är en lös stenhäll med ristningar.

Den sägs vara funnen på en plats i Ävja som kan

ha varit en förstörd grav.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132