Fältrapport

 

Vi fältarkeologer som skrivit fältrapporterna är Andreas Toreld och Tommy Andersson.Fältsäsongen 2004

Årets säsong varade mellan 13 april och 23 juni. Andreas och Tommy ansvarade för fältarbetet. Lars Stridh och Lasse Bengtsson deltog även tidvis i arbetet. 66 hällristningsytor dokumenterades i Bro socken, varav 13 är nyfynd. Vi arbetade framförallt i området runt gårdarna Störreberg och Häller, som är centralområdet för ristningar i socknen.  Här finns även en skyltad fornstig med några rödmålade hällristningar. Vi har guidat Stångenäs Hembygdsförening  och besök från Länsstyrelsen längs stigen. Den stora så kallade Skomakarhällen i Backa, Brastad socken, dokumenterades även i samband med att den permanentmålades med rödfärg. Vi nyletade färdigt i Bärfendals socken och dokumenterade de 6 nyfynden vi gjorde där.

Brastad 1:1, Skomakarhällen i Backa, del av ytan.

Bro 2:1, Störreberg, mot SSV. Ristningarna finns på olika höjder på berget, men nästan alltid i vattenrinningar.

Bro 7:1, Övre Störreberg, med bland annat en "solhäst". Hästarna med "konturristad" kropp och hals är typiska för området och kallas av oss för "Störrebergshästar".

Bro 9:1, Störreberg. På hällen låg flera stora stenar, vilka vi fick flytta, men resultatet

blev många nya figurer. Människofigurerna med fyrkantiga kroppar är typiska för området.

Bro 10:1, Övre Störreberg, med skepp av järnålderstyp och många ryttare. Denna häll är en av de mest vittrade och skadade hällar vi dokumenterat.

Bro 28:1, Vese.

Bro 16:1, Störreberg. Hällen är uppmålad

med röd färg. Exponerar mot den stora slätten i Brodalen och Bro kyrka.

Bro 622:2, Häller, nyfynd med skepp av

period II-typ. Ristningen ligger ovanligt lågt

i terrängen.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132