Fältrapport

 

Fältsäsongen 2003

Årets fältsäsong varade i hela fem månader, från april till september, undantaget två veckors semester. Andreas Toreld var huvudansvarig för fältarbetet och närvarade under hela perioden. Följande personer deltog under en längre eller kortare tid i fältarbetet: Tommy Andersson, Camilla Olsson, Lasse Bengtsson, Kristina Cardevik, Hans Lundenmark och Lars Stridh. Petra Jonsson har under fem veckors praktik gjort en fotodokumentation av vårt arbete. Det resulterade i en mängd diabilder samt en utställning i Grebbestad av svartvita foton i kombination med text.

Arbetet har bedrivits inom ett något större område än tidigare år. Inte mindre än fem socknar har berörts. 122 ristningsytor har genom Stiftelsens försorg kunnat dokumenteras i år. Huvuddelen av dessa ligger i Tossene socken (95 ytor) och socknen får nu anses vara färdigdokumenterad. Samtliga kända ristningar i Bärfendals socken (16 ytor) har dokumenterats. Här återstår dock ännu en del nyletning. Arbetet i Bro socken har just påbörjats (4 ytor). I Brastad socken har den mycket figurrika hällristningen Brastad 18:1, samt de närliggande ristningarna Brastad 18:2-4 dokumenterats i samband med permanentmålning med rödfärg. Tre nyfynd gjordes i Askum socken, samtliga på sluttande hällar under klippöverhäng. Nyfynden låg i närheten av Todderöds skola, där vi hyrde rum både detta och föregående år.

Totalt gjordes 50 nyfynd av ristningsytor. I Tossene socken fick de nya lokalerna RAÄ-nr 934-964. Majoriteten av nyfynden gjordes i områden där inga ristningar tidigare varit kända. Två sådana områden är gårdarna Röd/Ödstoft och Kärr/Stockebo. Tre ytor har omdokumenterats på grund av att fler figurer uppmärksammats. Inte mindre än 32 registrerade ristningsytor bedömde vi vara helt och hållet sentida eller bestå av naturbildningar. På ytterligare några hällar förekommer sentida ristningar tillsammans med förhistoriska. De flesta av dessa sentida/naturbildningar ligger inom Åbys ägor.

Fältarbetet lades upp så att hällristningarna, såväl tidigare kända som nyfynd, letades upp och rengjordes under våren medan huvuddelen av dokumentationsarbetet skedde under sommaren. Upplägget visade sig vara mycket lyckat. På det hela taget var vädret gynnsamt, vilket medförde att även de blötaste hällarna blev dokumenterade under sommarens torrperiod.

Detalj från Tossene 6:1 i Valla. Hällristningen ligger i en mindre bäck som vi fick dämma upp tillfälligtvis. Här finns flera skepp av järnålderstyp. Notera hur bemanningen har placerats högt upp i stävarna.

Detalj från Tossene 32:1 i Överby. Scen med två större krigare som tycks dominera två mindre, både genom sin storlek, sina attribut och det förmodade sexuella övertaget.

Tossene 945:1 i Ödstoft är en nyfunnen ristning med ett så kallad solskepp.

Bärfendal 2:1 i Bergskär. Stora skepp med vackra stävprydnader som genom jämförelser med dekor på rakknivar i brons kan dateras till Bronsålderns period V, 900-700 f. Kr.

Bärfendal 6:1 i Holma är socknens största ristning. Den märkliga ramfiguren längst ner till höger på hällen är ett nyfynd.

Bro 1:1 i Häller. Ett skepp med livfulla människofigurer har precis klarat sig undan från att brytas loss vid stentäkt.

Detalj från Brastad 18:1 i Backa. Mannens

förstorade händer är ett nyfynd. Hällristningen

är permanent rödmålad och skyltad.

Detalj från Brastad 18:1 i Backa. Den tvåhjuliga vagnen är ett nyfynd. Flera vagnar är tidigare kända på samma häll.

Askum 755:1 i Lycke. Den nyfunna hällen innehåller bland annat 15 människofigurer, varav ett

par större med skivformade kroppar. Läget under klippöverhänget gjorde att hällristningen var mycket välbevarad och enskilda huggmärken kunde urskiljas. Trots att hällen ligger vid en livligt trafikerad väg och en gångväg har ristningarna inte tidigare uppmärksammats.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132