FältrapportFältsäsongen 2020


Vi fältarkeologer som skrivit fältrapporten 2020 är Hans Lundenmark och Andreas Toreld.


Våren 2020

Vecka 15–25


Sjätte april inleddes årets dokumentationsarbete i Strömstads kommun. Fältpersonal under våren var Andreas Toreld och Hans Lundenmark. Först på tur var att göra klart Näsinge socken, som påbörjats 2019. Innan påsk dokumenterades socknens nästa största häll, Näsinge 108:1, och efter fyra veckor var samtliga kända ristningslokaler avbildade. Det blev också ett antal nyfynd, både nyupptäckta bilder på redan kända hällar och helt nya lokaler.Människofigur med häst på Näsinge 110:1 vid Vässby. Längre ner på hällen finns också ett mindre antal skepp och skålgropar.

Näsinge 108:1 på Nedgård, socknens näst största hällristning som domineras av ett stort antal skeppsbilder.

Ståtligt skepp på Sandåker, Näsinge 102:1. Hällen är känd sedan inventeringen på 1920-talet, men är aldrig tidigare bilddokumenterad.

På skålgropslokalen Näsinge 111:1 på Vässby hittades en vackert ristad, tidigare okänd, människofigur.

Efter påsken fortsatte arbetet med Lommeland sockens knappa 20 hällristningar. Området bjuder på tre större bildhällar tillsammans med ett antal mindre lokaler runt den kulturhistoriskt intressanta Lommelanda kulle, där ristningarna kompletteras av platsen för en medeltida kyrka och två byplatser.


Den figurrikaste hällen i socknen, Lommeland 57:1 i Håltane. Hällen ligger mitt i ett gammalt stenbrott och innehåller ett antal spännande och svårtolkade motiv.

Vackra skeppsbilder från Lommeland 52:1. Mycket vatten rinner över hällen och det tog ett antal veckor från det att den tagits fram tills den torkat tillräckligt för att kunna dokumenteras.

Lommeland 54:1 ligger svårtillgängligt i en granplantering. Den mycket släta hällen innehåller bland annat bilder av skepp, djur och fotsulor.

Efter Lommeland återstod den sista av socknarna i Strömstads kommun – Hogdals socken. I Hogdal finns ett stort antal ristningslokaler, många av dem mycket spektakulära. Arbetet inleddes på Hogdalsnäset, den södra delen av socknen. Förutom dokumentation av de redan kända lokalerna lade vi mycket energi på inventering som resulterade i många nyfynd, framför allt i den lilla dalgången vid Hagarna.


I början av juni genomfördes en välbesökt visning för Hogdals hembygdsförening av socknens näst största hällristning: Hogdal 211:1 vid Hagarna.


Hogdal 214:1 i Skjuleröd är en fantastisk fin ristning med unika vapenmotiv. Den ligger omgiven av ett stenbrott. Känd sedan 1920-talet.

Socknens näst bildrikaste häll Hogdal 211:1 vid Hagarna, med sina 121 enskilda bilder.

Guidning av Hogdals hembygdsförening.

Att använda spegel kan ge bra släpljuseffekt dagtid och är ett bra hjälpmedel för att identifiera bilder och undersöka detaljer, här använd på Hogdal 211:1.

Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam hittade på 1990-talet en spektakulär solvagn på Hogdal 242:1. Hällen blev inte sämre av att vi hittade ytterligare en vagn på samma häll.

Hösten 2020

Djupa bilder föreställande bland annat skepp, människor och djur på Hogdal 212:1. Hällens välvda form har utnyttjats med bilder på alla sidor.

Några meter ifrån den kända Hogdal 242:1 hittades en häll med bilder av skepp, människor och djur.

Vecka 37-41


I början av september återupptogs arbetet, förutom Andreas och Hans deltog nu också Tommy Andersson. Hösten ägnades åt att göra klart de sista hällarna i södra delen av området. Ett fint nyfynd gjordes också i en villaträdgård på Åmåt. Fältarbetet avslutades med att ett antal fina hällar runt Gåshult identifierades och togs fram för att kunna dokumenteras under våren 2021.

Vi vill rikta ett stort tack till Jan Johansson för all hjälp och invånarna i området för allt visat intresse och den stora gästfriheten.

Som avslutning på 2020 års säsong blev boken om Hällristningarna i Munkedals kommun färdig. Boken innehåller dokumentation av hällristningarna i Bärfendal, Svarteborg, Håby, Foss, Hede, Krokstads och Sanne socknar, tillsammans med minnesord över vår ordförande Lasse Bengtsson.

En av tre små nyfunna hällar på en tomt i Åmåt. Totalt bestod lokalen av 19 människor, varav 1 voltigör och 10 skepp.

Ett spännande nyfynd invid stora vägen i Mörk, Hogdal 479. Den nedre delen av hällen hittade vi för några år sedan. Den övre delen med människor i rörelse och något som liknar slungor i händerna hittade vi i samband med dokumentationen.

Den senaste publikationen: Hällristningarna i Munkedals kommun.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132