FältrapportFältsäsongen 2019

Vi fältarkeologer som skrivit fältrapporterna är Andreas Toreld och

Tommy Andersson.


Våren 2019

Tidigt på våren 2019 gick stiftelsens ordförande Lasse Bengtsson bort. Lasse var med och startade stiftelsen år 1995, och har sedan dess fungerat som stiftelsens ordförande.


V 14-18


Våren 2019 kom tidigt och vi började att dokumentera redan den första veckan i April. Under de första fem fältveckorna var vi ute och dokumenterade i stort sett varje dag, och det blev ca 60 hällristningar som dokumenterades. Området vi varit i är Skee socken, främst norr om själva samhället Skee.

Skee 1908 i Spoltorp. Nyfynd 2018.

Skee 623:3, Lilla Massleberg. Hällen har stora exfoliationsskador.

Skee 623:6, Lilla Massleberg.

Skee 630:1, Liveröd. Skålgroparna ligger på kanten av en stor, fyrkantig altarliknande häll, ca 1 meter hög.

Skee 623:5, Lilla Massleberg.

Skee 147:2, Massleberg. Skålgropar på en gånggrift.

Skee 1914, Blomsholm. Nyfynd hösten 2018.

Skee 1553:1, Håve. Hällen är mycket grovkornig och vittrad. Det största skeppet är närmare två meter långt.

Skee 1916, Bovall. Nyfynd 2018. På hällen är två ristningsytor av helt olika karraktär.

Skee 1916. Den större hällristningsytan består av ganska stora skepp, en trädfigur och en skålgrop inhuggna i en skrovlig och delvis vittrad yta. 

Skee 1916. Den mindre ytan består av betydligt mindre figurer, två djur, en människa och en skålgrop, inhuggen i en mycket slät, av inlandsisen slipad hällyta.

Skee 1512:1, Rogstad. En till stora delar mycket brant häll.

Skee 1512:1, detalj av övre delen.

Skee 1512:1, nedre, mycket branta delen.

Skee 625:2, Ånneröd. Ett 162 cm långt skepp av äldre bronsålderstyp, ensamt på en stor, grovkornig och delvis vittrad häll.

Skee 625:1, Ånneröd. En klassisk häll med människofigurer med mantlar, djur, två hjulkors som troligen symboliserar en vagn och skepp av äldre bronsålderstyp.

Skee 625:1, frottage av en del av hällen.

Skee 625:1, samma del som frottaget uppmålad med kritvatten.

Skee 627:1, Ånneröd. Hällen ligger mitt i bebyggelsen vid en hålväg och ett gravfält.

Skee 627:1, detalj.

Skee 627:1, detalj.

Skee 622:1, Lilla Massleberg. Hällristningen är avbildad av både A. E. Holmberg 1848 och L. Baltzer på 1890-talet. På hällen finns flera intressanta figurer, till exempel en bågskytt, ett brudpar, en tidelagsscen, en märklig blomformig figur med mera. En del av figurerna är ovanligt djupt huggna, medan andra bara är prickhuggna.

Frottage av hällen.

Skee 622:1, detalj.

Ristningsfigurerna fylls i med kritvatten.

Skee 622:1, detalj.

Skee 622:3, Lilla Massleberg.

Centrala partiet av Skee 622:3.

Delar av Skee 622:2, vilka finns kvar på sprängblock. Ristningen sprängdes i början av 1900-talet, men finns avbildad av Holmberg och Baltzer. Några av de kvarvarande fragmenten går dock inte identifiera med deras bilder, vilket tyder på att det funnits fler figurer än Holmberg och Baltzer sett. I mitten av bilden ligger Skee 622:3.

Skee 629:1, Vässby. På hällen finns sju skepp av järnålderstyp, varav två syns på bilden.

Skee 1913, Vässby, mot NNÖ. Nyfynd från hösten 2018.

Skee 629:1, frottage av samma skepp.

Skee 1913, Vässby, mot SSÖ.

Detalj av Skee 1913 med sex djurfigurer, troligen hästar, en skålgrop och troligen ett påbörjat djur. Flera av hästarna på hällristningen har markerade "pucklar" på ryggen och sex av dem har en liten cirkelfigur i slutet av svansen, så kallade solhästar.

V 19-23


Vi har fortsatt med att dokumentera ristningar i norra Skee. Under en vecka var vi i den vackra dalgången vid Kitteröd där det finns flera fina ristningar. Men vi har även dokumenterat i Jörlov, Södra Vadalen och Ejgalseröd, samt en nyfunnen ristning i Önnebacka, Foss socken, Munkedals kommun. Vi avslutar nu vårsäsongen, men återkommer i slutet av augusti.

Skee 1524:1 i Kitteröd med ett över en meter långt skepp.

Skee 642:1 i Kitteröd. Ett lite enklare,men ca två meter långt skepp.

Skee 641:1 och 641:2 i bakgrunden. Kitteröd. På hällen närmast finns bland annat tre voltigörer, varav två är nyfynd.

De tre voltigörerna på Skee 641:1.

Skee 642:1 i Ejgalseröd. Ristningen hittades så sent som på 1970-talet. Figurerna är i mist tre lager med flera överhuggningar. 

Skee 643:1 i Södra Vadalen. Hällristning med hjortjakt. När hällen hittades på 1970-talet låg hällen helt öppen vid en åkerkant. I dag är hällen helt överväxt och ligger inne i skogen.

Skee 636:1 i Jörlov. En välkänd häll med hoppande människofigurer och märkliga fågelfigurer. Hällen är mycket slät och välbevarad, så frottagen blir extremt bra. 

Skee 619:1 i Jörlov, även denna ristning med en hoppande människofigur. Ligger inte långt ifrån Skee 636:1.

Fragment av den bortsprängda hällristningen Skee 618:1. Fragmentet förvaras på Vitlycke museum.

Hällristning i Önnebacka, Foss socken, Munkedals kommun som vi dokumenterat. Hällen hittades förra året på tomten av en privatperson. Den har inget riktigt fornlämningsnummer utan kallas i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister för L2019:1274.

Nyfynd från Tanum. Hällen ligger på en privat tomt och hittades av ägarna till tomten.


V 35-39


Vi har fortsatt med att dokumentera ristningar i norra Skee, men även börjat arbeta i Näsinge socken. Men höstsäsongen började med att vi dokumenterade ett nyfynd i Tanum. Utöver dokumentationsarbetet har vi även gjort en del inventeringsutredningar för Bohusläns museum. Under vecka 39 hade vi besök av klass 6 från Valemyrskolan i Strömstad. De fick prova att göra frottage på hällristningarna i Ånneröd.
Två ristningar från det skyltade hällristningsområdet i Jörlov. Just dessa två är inte uppmålade med röd färg, vilket de största hällristningarna inom området är. Ristningen med det ensamma skeppet ligger på en mycket kraftigt lutande häll, och avbildades redan av Baltzer i början av 1900-talet. Skee 633:2 och 639:1.

Skee 638:3 i Jörlov. Det mellersta skeppet har en köllinje av små prickar och lösa bemanningsstreck som inte står på någon linje. Det nedre skeppet har bemanningsstreck både på relings- och köllinjen.


Övre delen av Skee 638:2 med tre människofigurer.

Skee 644:1 i Utängen. En riktigt fin skeppshäll med 16 skepp på en liten åkerholme i klassiskt läge. Typiskt för trakten är skålgroparna placerade i rad över det största skeppet. Hällen är tyvärr delvis mycket kraftigt vittrad.

Näsinge 101:1, socknens figurrikaste häll. Har varit känd sedan 1920-talet.

Del av ristningen av Skee 638:2 med bland annat mycket djupt huggna, men även mycket vittrade nötkreatur och en fågel.

Detalj av den översta människofiguren med ett oidentifierat föremål i handen.

Näsinge 256:1. Nyfynd av en spiral på en sedan tidigare känd skålgropshäll. Spiralen är den största vi hittat i Bohuslän. En liknande, men mindre spiral är sedan tidigare känd på en häll ca 100 m från denna (Näsinge 109:1).

Detalj av Näsinge 101:1 med flera intressanta detaljer. Det geometriska mönstret under skeppet i bildens mitt, är ett motiv som inte liknar något vi sett tidigare.


Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132