Skee 629:1, Vässby. På hällen finns sju skepp av järnålderstyp, varav två syns på bilden.

Skee 1913, Vässby, mot NNÖ. Nyfynd från hösten 2018.

Skee 629:1, frottage av samma skepp.

Skee 1913, Vässby, mot SSÖ.

Detalj av Skee 1913 med sex djurfigurer, troligen hästar, en skålgrop och troligen ett påbörjat djur. Flera av hästarna på hällristningen har markerade "pucklar" på ryggen och sex av dem har en liten cirkelfigur i slutet av svansen, så kallade solhästar.

V 19-23


Vi har fortsatt med att dokumentera ristningar i norra Skee. Under en vecka var vi i den vackra dalgången vid Kitteröd där det finns flera fina ristningar. Men vi har även dokumenterat i Jörlov, Södra Vadalen och Ejgalseröd, samt en nyfunnen ristning i Önnebacka, Foss socken, Munkedals kommun. Vi avslutar nu vårsäsongen, men återkommer i slutet av augusti.

Skee 1524:1 i Kitteröd med ett över en meter långt skepp.

Skee 642:1 i Kitteröd. Ett lite enklare,men ca två meter långt skepp.

Skee 641:1 och 641:2 i bakgrunden. Kitteröd. På hällen närmast finns bland annat tre voltigörer, varav två är nyfynd.

De tre voltigörerna på Skee 641:1.

Skee 642:1 i Ejgalseröd. Ristningen hittades så sent som på 1970-talet. Figurerna är i mist tre lager med flera överhuggningar. 

Skee 643:1 i Södra Vadalen. Hällristning med hjortjakt. När hällen hittades på 1970-talet låg hällen helt öppen vid en åkerkant. I dag är hällen helt överväxt och ligger inne i skogen.

Skee 636:1 i Jörlov. En välkänd häll med hoppande människofigurer och märkliga fågelfigurer. Hällen är mycket slät och välbevarad, så frottagen blir extremt bra. 

Skee 619:1 i Jörlov, även denna ristning med en hoppande människofigur. Ligger inte långt ifrån Skee 636:1.

Fragment av den bortsprängda hällristningen Skee 618:1. Fragmentet förvaras på Vitlycke museum.

Hällristning i Önnebacka, Foss socken, Munkedals kommun som vi dokumenterat. Hällen hittades förra året på tomten av en privatperson. Den har inget riktigt fornlämningsnummer utan kallas i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister för L2019:1274.

Nyfynd från Tanum. Hällen ligger på en privat tomt och hittades av ägarna till tomten.


V 35-39


Vi har fortsatt med att dokumentera ristningar i norra Skee, men även börjat arbeta i Näsinge socken. Men höstsäsongen började med att vi dokumenterade ett nyfynd i Tanum. Utöver dokumentationsarbetet har vi även gjort en del inventeringsutredningar för Bohusläns museum. Under vecka 39 hade vi besök av klass 6 från Valemyrskolan i Strömstad. De fick prova att göra frottage på hällristningarna i Ånneröd.
Två ristningar från det skyltade hällristningsområdet i Jörlov. Just dessa två är inte uppmålade med röd färg, vilket de största hällristningarna inom området är. Ristningen med det ensamma skeppet ligger på en mycket kraftigt lutande häll, och avbildades redan av Baltzer i början av 1900-talet. Skee 633:2 och 639:1.

Skee 638:3 i Jörlov. Det mellersta skeppet har en köllinje av små prickar och lösa bemanningsstreck som inte står på någon linje. Det nedre skeppet har bemanningsstreck både på relings- och köllinjen.


Övre delen av Skee 638:2 med tre människofigurer.

Skee 644:1 i Utängen. En riktigt fin skeppshäll med 16 skepp på en liten åkerholme i klassiskt läge. Typiskt för trakten är skålgroparna placerade i rad över det största skeppet. Hällen är tyvärr delvis mycket kraftigt vittrad.

Näsinge 101:1, socknens figurrikaste häll. Har varit känd sedan 1920-talet.

Del av ristningen av Skee 638:2 med bland annat mycket djupt huggna, men även mycket vittrade nötkreatur och en fågel.

Detalj av den översta människofiguren med ett oidentifierat föremål i handen.

Näsinge 256:1. Nyfynd av en spiral på en sedan tidigare känd skålgropshäll. Spiralen är den största vi hittat i Bohuslän. En liknande, men mindre spiral är sedan tidigare känd på en häll ca 100 m från denna (Näsinge 109:1).

Detalj av Näsinge 101:1 med flera intressanta detaljer. Det geometriska mönstret under skeppet i bildens mitt, är ett motiv som inte liknar något vi sett tidigare.


Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132