FältrapportFältsäsongen 2018

Vi fältarkeologer som skrivit fältrapporterna är Andreas Toreld och

Tommy Andersson.


Hösten 2018

V 34-39


De två första veckorna av höstsäsongen var vi i västra Norge i området runt hällristningsområdet i Vingen, på uppdrag av Trond Lödöen, Universitetsmuseet i Bergen och Riksantikvaren. Med anledning av planerade exploateringar i närområdet inventerade vi efter ristningar, men med ganska magert result.


När vi kom tillbaka till Bohuslän, fortsatte vi med att dokumentera ristningarna i Skee socken, Strömstads kommun. Det ostadiga vädret har gjort att det främst är skålgropar som vi dokumenterat, varav flera nyfynd. Bland figurristningarna är det tre stora hällar som gjorts, Skee 606:1 i Grålös, känd sedan början av 1900-talet men inte tidigare bilddokumenterad. På hällen är 23 skepp, 2 djurfigurer och 112 skålgropar. Den ligger i en gammal väg och är extremt sliten.


Den andra större hällristningen är ett nyfynd som vi gjorde i slutet av vårsäsongen. Ristningen ligger mellan Berge och Rellen i Skee socken. 75 skålgropar i rader, skepp, djur, människor och dessutom en trädfigur.


Tredje större ristningen är Skee 620:1 i Rogstad. På denna häll hittade vi flera intressanta detaljer som inte tidigare varit kända. Bland annat knäsittande besättning på tre skepp och på två skepp upptäckte vi styråror.


Under hösten har även vår engelska version av guideboken "Hällristningar på Vitlycke" utkommit. Går att köpa på Vitlycke museum, Bohusläns museum och bokhandeln i Uddevalla och i Lysekil.


Vi har också hållit föredrag under hösten. I Henån pratade vi om hällristningarna på Orust inför ett 50-tal intresserade besökare och i Bovallstrand presenterades Stiftelsens verksamhet och hällristningarna på Sotenäset.


Nu väntar vi på vårsäsongen 2019 då vi planerar att dokumentera hällristningarna runt Massleberget och Jörlov i Skee.

Tommy och Andreas framför en av ristningarna på Vingen i Norge.

Nyfynd av skålgropar vid Pinan i Solberga, Skee socken. Inte långt från Dårskilds högar.

Ett nyfynd med 18 skålgropar på rad på en hällrygg i Tjöstad i Skee Sn.

Skee 1513:1, Blomsholm i Skee Sn. Ristningen ligger bara några hundra meter från Bohusläns största gravhög, Grönehög.

Nyfynd i Berge, Skee socken, yta A.

Nyfynd i Berge, Skee socken, yta B.

Skee 606:1, Grålös. Ett mycket slitet berg där man inte kan se huggningarna, utan ristningarna syns bara som slitna fördjupningar.

Skee 620:1, nedre ytan, i Rogstad. De knäböjande besättningarna på de tre nedre skeppen är nyfunna.

Skeppen med styråror i aktern och spejare utan åror i fören på Skee 620:1.

Skee 620:1, övre delen. Krigarna med hornhjälmar och "fastbundna" med varandra.

Våren 2018

V 12-22


Årets fältsäsong har varit lite ovanlig. Vi började redan den 19 mars, men då det fortfarande var tjäle i marken blev det mest kontorsarbete. Bland annat har vi arbetat med vår nästa publikation, vilken behandlar hällristningarna på Vitlycke. Boksläpp är den 28 juni på Vitlycke museum.


När vi kom ut i fält "på riktigt" började vi med att dokumentera de sista ristningarna i Björke, Skee sn, vilka vi inte kom åt förra året på grund av växande gröda. Vi hittade en del nya intressanta ristningsfigurer på de hällarna. Därefter tog vi oss an den kända Döltorpsristningen som hittades av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam så sent som 1992.


Därefter fortsatte vi i Rellen, Berge och Båleröd för att avsluta vid Snippekas i Östra Hee. Vi har även gjort några mindre uppdrag i Trollhättan och Uddevalla, för bland annat Bohusläns museum.


Vårens fältsäsong är nu avslutad och vi börjar höstsäsongen den 3 september.

Nyfunna skepp på Skee 1541:1 i Björke.

Andreas studerar nyfunnen vagn på Skee 1541:3 i Björke.

Döltorpsristningen, Skee 1539:1. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.

Skee 621:1 i Båleröd. På hällen gjordes många nyfynd och nu är det totalt 45 skepp kända på den.

Skee 621:1, delyta med snyggt skepp.

Skee 621:1. Tvåhjulig vagn med kusk.

Skee 621:1, detalj.

Skee 608:1 vid Snippekas. En stor och flack häll med bland annat 52 människor, 32 djur och 25 skepp. Människofigurerna längst upp till höger på bilden är nyfynd.

Nyfunna människofigurer på Skee 608:1. Den största är en dryg meter lång.

Detalj av Skee 608:1 med hjortjakt.

Detalj av Skee 608:1 med "hummerliknande" djurfigur som angriper en hund.

Detalj av Skee 608:1, centrala delen.

Detalj av Fossumhällen i Tanums socken en snarlik "hummerliknande" djurfigur som angriper en gris.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132