Beskrivning, hällristningar i Lyse sn

Beskrivningarna är ur Stiftelsens arkiv. Koordinat från FMIS.

 

Lyse 69:1

Beskrivning: Hällristningsområde, ca 110x40 m ÖNÖ-VSV), bestående av 19 hällristningsytor, bestående av sammanlagt 72 skepp, 25 människofigurer, 7 djurfigurer, 2 fotfigurer, ca 70 fragment och 129 skålgropar.

Hällristningsyta 1, 8,5x3,2 m (NÖ-SV), bestående av 22 skepp, 18 människofigrer, 5 djurfigurer, 1 fotsulefigur, ca 15 fragment och 47 skålgropar.

Skeppen är 16-71 cm l. Människofigurerna är 11-18 cm l. Djurfigurerna, varav 4 fåglar och 1 hund, är 9-24 cm l. Fotsulan är 25 cm l, konturhuggen med sandalband. Fragmenten är 4-20 cm l. Skålgroparna är 2-4,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj, från en skålgrop utgår ett 3 cm l utskott. Belägen på SÖ-sluttande häll med vattenrinning.

2,85 m VSV om yta 1 är:

Hällristningsyta 2, 0,7x0,15 m (N-S), bestående av 2 fragmentariska figurer, 10x8 cm stort resp. 7 cm l, och 1 skålgrop, 3 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på svagt Ö-sluttande häll.

3,4 m SÖ om yta 2 är:

Hällristningsyta 3, 0,9x0,7 m (Ö-V), bestående av 5 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll i vattenrinning.

2,5 m V om yta 2 är:

Hällristningsyta 4, 2,3x0,7 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 djurfigur, 4 fragment och 3 skålgropar.

Skeppet är 1,41 m l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. Djurfiguren är 26 cm l, fyrfota. Fragmenten är 13-50 cm l. Skålgroparna är 3-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på ÖNÖ-sluttande häll i vattenrinning.

6,4 m NV om yta 4 är:

Hällristningsyta 5, 3,45x0,8 m (NÖ-SV), besteående av 5 skepp, 1 människofigur, 3 fragmetariska figurer och 4 skålgropar.

Skeppen är 20-45 cm l, varav 4 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp. Människofiguren är 13 cm l med helhuggen kropp. Fragmentariska figurerna är skeppsliknande. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. belägen på SÖ-sluttande häll med vattenrinning i N hörnet.

4,7 m SV om yta 4 är:

Hällristningsyta 6, 3,95x1,25 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 2 människofigurer, ca 15 fragment och 7 skålgropar.

Skeppen är 30-68 cm l, 3 av enkellinjetyp och 3 av dubbellinjetyp. Människofigurerna är 15-20 cm l. Fragmenten är 6-180 cm l. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll i vattenrinning.

0,6 m SSV om yta 6 och i samma vattenrinning är:

Hällristningsyta 7, 4,5x3,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 11 skepp, 1 människofigur, 1 fotsula, ca 10 fragment och 11 skålgropar.

Skeppen är 35-70 cm l, varav 10 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp. Människofiguren är 11 cm l. Fotsulan är 23 cm l. Fragmenten är 9-26 cm l. Skålgroparna är 2-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande häll i vattenrinning.

14 m VSV om yta 6 är:

Hällristningsyta 8, 5,75x1,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 10 skepp, 1 människofigur, 7 fragment och 18 skålgropar.

Skeppen är 28-130 cm l, dubbellinjetyp, varav 1 med spantstreck och 7 med bemanningsstreck. Människofiguren är 26 cm l, med helt uthuggen kropp. Fragmenten är 3-38 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj, varav 11 ligger i ett skepp. Belägen på svagt SSÖ-sluttande häll.

1,9 m NV om yta 8 är:

Hällristningsyta 9, 3,3 x1,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 skepp och 1 fragment.

Skeppen är 28-53 cm l, varav 4 av dubbellinjetyp, 9 har bemanning, flera är mycket fragmentariska. Fragmentet är 8 cm l. Belägen på svagt SSÖ-sluttande häll.

18 m V om yta 9 är:

Hällristningsyta 10, 3,15x0,95 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 antropomorf figur, 1 obestämbar figur (fågel?) och 5 skålgropar.

Skeppet är 37 cm l, dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Antropomorfa figuren är 15 cm l. Obestämbara figuren är 12 cm l (belägen 2,2 m S om skeppet). Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj, varav en oval och tre som ligger i rad. Belägen på S-sluttande, vattenöversilad häll.

12 m NV om yta 10 är:

Hällristningsyta 11, 0,85x0,25 m (NNV-SSÖ), bestående av 23 skålgropar, 2,5-3,5 cm diam och 0,1-0,2 cm dj, varav 16 i rad. Belägen på svagt SÖ-sluttande till närmast plan häll.

15 m SV om yta 11 är:

Hällristningsyta 12, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällbrant mot SV, i vattenrinning.

3 m S om yta 12 och 12 m NÖ om en punkt där tre stengärdesgårdar möts, är:

Hällristningsyta 13, bestående av 1 skeppsfigur, 43 cm l, dubbellinjetyp utan bemanningsstreck. Belägen på hällkant mot S.

16 m N om yta 1 är:

Hällristningsyta 14, 0,75x0,65 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 fragment (lätt böjda linjer), 27-43 cm l. Belägen på svagt ÖNÖ-sluttande, vattenöversilad häll.

4 m ÖNÖ om yta 14 är:

Hällristningsyta 15, 1,5x0,75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen är 32-75 cm l, dubbellinjetyp, båda fragmentariska. Skålgropen är 5 cm diam och 0,8 cm dj. Belägen på svagt ÖNÖ-sluttande, vattenöversilad häll.

11 m ÖSÖ om yta 15 är:

Yta 16. Enligt tidigare inventering skall här finnas en obestämbar figur, 17x12 cm stor. På den plana, vittrade hällytan syns nu enbart naturbildningar.

2,35 m SSÖ om yta 13 är:

Hällristningsyta 17, bestående av 1 linje, 16 cm l (ÖSÖ-VNV).

5 m SV om yta 7 är:

Hällristningsyta 18, 0,55x0,35 m (Ö-V), besteånde av 1 människofigur och 2 fragment. Människofiguren är 25 cm l, med cirkelformad kropp. Fragmenten är 13-20 cm l. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll.

9,15 m SSÖ om yta 8 är:

Hällristningsyta 19, 1,47x0,1 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 2 "huggmärken". Skeppet är 41 cm l, enkellinjetyp. Huggmärkena är ca 1,5x4 cm.Belägen på svagt SÖ-sluttande häll.

Koordinat N/E: 6470685 / 292343 (SWEREF 99 TM)


Lyse 70:1

Beskrivning: Hällristning, 7,2x5,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 26 skepp, 2 rader med "bemanningsstreck", 5 människofigurer, 1 benpar, 1 djurfigur, 1 svärd, 1 "cup and ring", 1 "stjärnfigur", ca 25 linjer och fragment samt 32 skålgropare.

Skeppen är 15-97 cm l, 9 av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck och 1 med städfigur; 12 av dubbellinjetyp, varav 6 med bemanningsstreck, 3 med spantstreck och 1 med zig-zag spant (fragmetarisk); 3 med helt uthugget skrov, varav 1 med bemanningsstreck; 2 av "trelinjetyp" och med bemanningsstreck. Människofigurerna är 17-30 cm l, 4 med rund kropp och utan armar, 1 med helt uthuggen kropp och spjut lyft över huvudet. Benparet med vader är 17 cm l. Djuret är 24 cm l, tvåbent. Svärdet är 75 cm l, med korsformigt fäste (per IV). Cup and ring är 13 cm diam. "Stjärnfiguren" är 16 cm. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på svagt SSV-sluttande häll.

Terräng: Slät mot S-SSV-sluttande berghäll. Hagmark.

Koordinat N/E: 6470410 / 291719 (SWEREF 99 TM)


Lyse 71:1

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skålgropar, 4,5-6,5 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Belägen på mycket svagt S-sluttande häll.

10 m NÖ om skålgroparna är en sentida ristning: HG 31.

Läge: 12,5 m ÖNÖ om Ö kanten av Lyse Raä nr 70:1.

Koordinat N/E: 6470415 / 291733 (SWEREF 99 TM)


Lyse 87:1

Beskrivning: Hällristning, 0,75x0,27 m (NV-SÖ), bestående av 1 cirkelfigur och 3 skålgropar.

Cirkelfiguren är 10x7 cm stor. Skålgroparna är 5-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plan häll.

Läge: 18,6 m SÖ om SÖ-hörnet av ekonomibyggnad. Omedelbart S om nyupplagd mindre stenhög.

Koordinat N/E:6470452 / 291850 (SWEREF 99 TM)


Lyse 87:2

Beskrivning: Hällristning, 0,62x0,46 m (NÖ-SV), bestående av 5 skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på mycket svagt NÖ-sluttande häll

Läge: 22,5 m NNÖ om Lyse Raä nr 87:1. 6,3 m VSV om NV stenstolpen i grind.

Koordinat N/E:6470471 / 291860 (SWEREF 99 TM)


Lyse 141:1

Beskrivning: Hällristning, 194x0,56 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 194 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. Mycket slitet och vittrat i mittpartiet. Sentida mejselhuggning i skepp och tillägg till skepp. Belägen på svagt SSÖ-sluttande häll.

2,25 m NNV om hällristningen är ett gammalt stenbrott, där platsen varit för den numera bortsprängda ristningen Bidrag sid. 503, nr 362.

Terräng: På mot SÖ sluttande häll (lutningsvinkel ca 20 grader).

Läge: Ca 1,5 m NNV om landsvägen Lyse kyrka - Norra Grundsund.

Koordinat N/E:6470093 / 291948 (SWEREF 99 TM)


Lyse 142:1

Beskrivning: Hällristning, 1,65x0,8 m (Ö-V), bestående av 3 skepp och 2 människofigurer, varav en ryttare, linjer, samt hällmålning.

Det djupast huggna skeppet är 49 cm l, dubbellinjetyp med banningsstreck. Huggningen syns som en ljusare, delvis slipad linje.Ett något tunnare hugget skepp, ca 35 cm l, dubbellinjigt med bemanningsstreck. Ett ca 62 cm l skepp, dubbellinjigt, syns endast som ljus huggmärken, men saknar huggdjup. Människofigurerna ärn 9-10 cm l, med helt uthuggen kropp, den nedre något djupare, den övre, ryttare, mycket tunt. Över ristningen är ett målat skepp, dubbellinjigt, med spantstreck. Även sentida ristningar på hällen. Belägen på lodrät häll under överhäng, ca 0,6-1,55 m över markytan.

I samband med arkeologisk inventering och dokumentation av hällristningar år 2008, utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar, hittade Tommy U Andersson, Ask & Embla hb, en hällmålning, bestående av ett skepp, som var målat över hällristningen.

Terräng: Lodrät bergvägg över vilken en från berget utskjutande del bildar ett tak.

Läge: 10 m N om landsväg mellan Lyse kyrka och Norra Grundsund.

Koordinat N/E:6469685 / 291315 (SWEREF 99 TM)


Lyse 148:1

Beskrivning: Hällristning, 2,65x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 10 fragment och 5 skålgropar.

Skeppen är 19-33 cm l, dubbellinjetyp utan bemanning. Människofiguren är 13 cm l med helt uthuggen kropp. Fragmenten är 4-38 cm l. Skålgroparna är 3-4,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll med avsatser.

Terräng: Skogsmark.

Läge: 35 m VNV om landsväg.

Koordinat N/E:6470735 / 292368 (SWEREF 99 TM)


Lyse 148:2

Beskrivning: Hällristning, 4,3x2,6 m (Ö-V); bestående av 3 skepp, 7 fragment och 7 skålgropar.

Skeppen är 38-67 cm l, av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Fragmenten är 9-33 cm l. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. belägen på svagt till brant Ö-sluttande häll, i vattenrinning.

Terräng: Skogsmark.

Läge: 35 m VNV om landsväg. 3,4 m N om Raä nr 148:1.

Koordinat N/E:6470735 / 292368 (SWEREF 99 TM)


Lyse 148:3

Beskrivning: Beskrivning saknas. Ej återfunnen.


Lyse 175:1

Beskrivning: Hällristning, 2,4x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp och 9 fragment.

Skeppen är 30-95 cm l, varav 1 av dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck samt hästhuvudstäv; 6 skepp av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 6-26 cm l. Belägen på SSÖ-sluttande häll.

Terräng: På flat berghäll, sluttande åt SÖ, nedanför berg.

Läge: 5 m NÖ om grusväg (NV-SÖ), mitt för en punkt där vägen gör en svag kurva och där en gångstig utgår mot NÖ. 3 m NÖ om öppning i stengärdesgård (ÖSÖ-VNV). 1 m NÖ om ristningen står en 4-stammig björk.

Koordinat N/E:6471334 / 296687 (SWEREF 99 TM)


Lyse 193:1

Beskrivning: Hällristning, 1,6x0,7 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 1 böjd linje.

Skeppen är 64-105 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck, samt dubbellinjiga stävar med djurhuvudprydnad (hästhuvuden). Den böjda linjen är 25 cm l. Belägen på närmast plan häll med figurerna exponerade mot VNV. Hällen bortsprängd 2008 och flyttad till entrén vid Preeraff.


Lyse 194:1

Beskrivning: Hällristning, 0,74x0,33 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 74 cm l, dubbellinjetyp med spant-och bemanningsstreck. Belägen på svagt SSV-sluttande hällavsats.

Terräng: På en åt SSV sluttande (ca 10 grader) slät häll i avsats. På andra avsatsen nedifrån räknat.

Läge: 20 m NNÖ om landsväg.

Koordinat N/E:6471297 / 292410 (SWEREF 99 TM)


Lyse 198:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 72 cm l, med helt uthugget skrov och bemanningsstreck. Belägen på svagt sluttande, vattenöversilad häll med exponering mot Ö. Hällen bortsprängd 2008 och flyttad till entrén vid Preeraff.


Lyse 225:1

Beskrivning: Hällristning, 3,4x1,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 1 skeppsstäv, 1 cirkelfigur, 11 fragmment och 3 skålgropar.

Skeppen är 38-87 cm l, dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Skeppstäven är 24 cm h. Cirkelfiguren är 12-14 cm diam, med uppstickande utskott, 4,5 cm l. Fragmenten är 6-32 cm l, kan vara efter 4 skepp. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på svagt VSV-sluttande häll.

Terräng: På en mot VSV sluttande, slätt, tidvis vattenöversilad häll. Lutningsvinkel ca 15-20 grader.

Läge: Nedre delen av större, öppen hällmarktidigare använt som stenupplag, delvis vattenöversilad.

Koordinat N/E:6471114 / 291844 (SWEREF 99 TM)


Lyse 227:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 7,5 cm diam och 0,7 cm dj. Belägen på krön av uppstickande bergklack. Övriga tidigare registrerade gropar tolkade som vittringsgropar.

Läge:10 m NNÖ om NV hörnet av åker.

Koordinat N/E:6470592 / 292241 (SWEREF 99 TM)


Lyse 227:2

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Läge: 10,8 m ÖNÖ om Raä nr 227:1.

Koordinat N/E:6470598 / 292248 (SWEREF 99 TM)


Lyse 294:1

Beskrivning: Hällristning, 3,4x2,7 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 fotsula, 3 fragment, 5 avlånga fördjupningar och 43 skålgropar.

Skeppet är 62 cm l, helt uthugget skrov med enstaka bemanningsstreck, belvis bortvittrat. Fotsulan är 20,5 cm l och 7 cm br, helt uthuggen. Fragmenten är 15-25 cm l, varav 1 helt uthuggen (fotsuleliknande). Avlånga fördjupningarna är 6-12 cm l, 4-7 cm br och 0,5-2 cm dj. Skålgroparna är 3,5-7 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Belägen på plan häll.

Terräng: Plan berghäll.

Läge: 3,5 m N om väg mot Skalhamn. 20 m V om brukningväg. 22 m Ö om dike.

Koordinat N/E:6470080 / 291846 (SWEREF 99 TM)


Lyse 326:1

Beskrivning: Hällristning, 4,2x2,8 m (NÖ-SV), bestående av 18 skepp, ett 20-tal fragment och 8 skålgropar.

Skeppen är 22-170 cm l. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll.

Terräng: Vattenöversilad, SÖ-sluttande häll, lutning 7 grader.

Läge: 8,7 m ÖNÖ från fäste för borttagen elstolpe.

Koordinat N/E:6470474 / 291742 (SWEREF 99 TM)


Lyse 327:1

Beskrivning: Hällristning, 4,15x1,6 m (NV-SÖ), bestående av 7 skepp, 2 fotsulor, 5 fragmentariska figurer, 1 helhuggen skiva och 16 skålgropar.

Skeppen är 34-87 cm l, varav 5 av dubbellinjetyp och 2 av enkellinjetyp, samtliga med bemanningsstreck och 2 med spantstreck. Fotsulorna är 21-24 cm l, parställda. Fragmentariska figurerna är 7-24 cm l. Helhuggna skivan är 12 cm diam. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande till plan häll. Delvis under stenblock.

Läge: 10 m N om vägen mot Skalhamn. 23 m V om Lyse Raä nr 141:1. Ö och under större stenblock, 1,4x1,4x1,1 m stort.

Koordinat N/E:6470096 / 291923 (SWEREF 99 TM)


Lyse 609:1

Beskrivning: Hällristning, 3,3x1,55 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp och 2 fragment.

Skeppen är 67-72 cm l, dubbellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Fragmenten är 30-35 cm l, det ena stävlikande, det andre en liinje som går genom ett av skeppen. Belägen på en kraftigt SSÖ-sluttande häll.

Inom en 4x1,4 m (NNV-SSÖ) stor yta är sentida ristningar, delvis överhuggan de forntida, föreställande skepp, flagga och initialer.

Läge: 17 m NNV om vägen mot Norrkila, 22 m VNV om avtagsväg och 3,8 m NNÖ om telefonstolpe. 0,45 m NV om stagfeste till stolpe.

Koordinat N/E:6472118 / 294986 (SWEREF 99 TM)


Lyse 610:1

Beskrivning: Hällristning, 2,7x1,55 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 18 människofigurer, 6 fragment och 8 skålgropar.

Skeppet är 55 cm l, dubbellinjetyp, utan bemanning. Människofigurerna är 15.25 cm l, samtliga med helt uthuggen kropp, står i 3 rader. Fragmenten är 6-22 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll ovanför brant stup mot Ö.

Terräng: Bergssluttning mot Ö. Skogsmark.

Läge: 10 m VNV om landsväg (på en punkt 105 m S om infartsväg till f.d. församlingshem). 7 m Ö om svagt hörn på stengärdesgård. På NÖ-sluttande häll ovanför brant stup mot Ö.

Koordinat N/E:6470825 / 292440 (SWEREF 99 TM)


Lyse 611:1

Beskrivning: Hällristning, 0,3x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 3,5-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm dj. Belägen på SSV-sluttande häll.

Koordinat N/E:6471373 / 292206 (SWEREF 99 TM)


Lyse 613:1

Beskrivning: Hällristning, 2x0,3 m (Ö-V), bestående av 8 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på svagt Ö-sluttande häll i vattenrinning.

Läge: 28 m NV om åkerkant på en punkt 36 m SÖ om åkerhörn.

Koordinat N/E:6470188 / 291696 (SWEREF 99 TM)


Lyse 614:1

Beskrivning: Beskrivning saknas.

Äldre beskrivning i FMIS: Hällristning, 5,6x1,3 m (NÖ-SV), bestående av 14 skepp, 3 människofigurer, 3 obestämbara figurer, 3 fotsulor, 3 fragment och 19 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 23-92 cm l, 5 är av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck; 9 är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Det längsta skeppet har 3+2 skålgropar huggna i skrovets för och akter. Människofigurerna är 16-26 cm, 2 med helt uthuggen kropp, 1 med ringkropp och 1 är spjutbärare, samt 2 är kopplade till obestämbara figurer.De obestämbara figurerna är 19-32 cm l och 9.-17 cm br. Fotsulorna är 21-23 cm l, 5-8 cm br och helt uthuggna. De fragmentariska figurerna är 5-24 cm. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande vattenöversilad häll.

Terräng: SÖ-sluttande berghäll i överkanten av bäckravin. Hagmark.

Läge: 4 m SSÖ om gammal åker och 5 m Ö om elstolpe.

Koordinat N/E:6470218 / 292348 (SWEREF 99 TM)


Lyse 614:2

Beskrivning: Hällristning, 0,42x0,05 m (N-S), bestående av 3 skålgropar, 4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. 2 av skålgroparna är sammanbundna med 1 linje, 7 cm l. belägen på SSÖ-sluttande häll.

Terräng: SÖ-sluttande berghäll i överkanten av bäckravin. Hagmark.

Läge: 4 m SSÖ om gammal åker. 9,8 m VSV om Raä nr 614:1.

Koordinat N/E:6470211 / 292335 (SWEREF 99 TM)


Lyse 615:2

Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp och 1 älvkvarn.

Skeppsfiguren är 30 cm l, av dubbellijetyp. Älvkvarnen är 3 cm diam och 0,5 cm dj.

Läge: 18 m V om Raä nr 615:1. På SV-sluttande, vattenöversilad häll.

Koordinat N/E:6470277 / 292297 (SWEREF 99 TM)


Lyse 615:3

Beskrivning: Hällristning, 0,6x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 1 fragment.

Skeppet är 30 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 11 cm l. Belägen på svagt SV-sluttande häll i vattenrinning.

Läge: 13,5 m NV om järnstolpe, 13 m NNÖ om Raä nr 615:2 och 15 m NNV om Raä nr 615:1. På en SV-sluttande, vattenöversilad häll.

Koordinat N/E:6470289 / 292304 (SWEREF 99 TM)


Lyse 615:4

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 2,5 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll i vattenrinning.

Läge: 2 m V om Raä nr 615:3. På SV-sluttande, vattenöversilad häll.

Koordinat N/E:6470289 / 292304 (SWEREF 99 TM)


Lyse 617:1

Beskrivning: Hällristning, 1,4x1 m (Ö-V) bestående av 3 skepp, 1 obestämbar figur, 2 fragment och 5 älvkvarnar.

Skeppen är 26-62 cm l, två av enkellinjetyp med bemanningsstreck och ett av dubbellinjetyp. Den obestämbara figuren är 83x17 m, fragmenten 14-15 cm l och älvkvarnarna är 3 cm diam och 0,5 cm dj, varav 2 sammanbundna av en 4 cm l ränna.

Terräng: Bergsbrant.

Läge: Omedelbart V om elstolpe. 50 m NÖ om ladugård. 8 m N om körväg. Belägen på S-sluttande häll.

Koordinat N/E:6473020 / 296190 (SWEREF 99 TM)


Lyse 617:2

Beskrivning: Vid dokumentationstillfället var det tjära över stora delar av hällen. En trolig skålgrop kunde anas under tjäran. Inga tecken eller spår efter skepp eller andra ristningar.

Läge: 1,8 m SSÖ om Lyse 617:1.

Koordinat N/E:6473020 / 296190 (SWEREF 99 TM)


Lyse 617:3

Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 49-70 cm l, två är av enkellijetyp och ett av dubbellinjetyp med spantstreck.

Terräng: Bergsbrant.

Läge: 2,8 m NÖ om Raä nr 617:2. 50 m NÖ om ladugård. 8 m N om körväg. Belägen på SSÖ-sluttande häll.

Koordinat N/E:6473020 / 296190 (SWEREF 99 TM)


Lyse 618:1

Beskrivning: Hällristning, ca 1,7x1,2 m (Ö-V), bestående av 15 skålgropar, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. belägen på NÖ-sluttande, vattenöversilad häll.

Läge: 5 m V om infartsväg.

Koordinat N/E:6472921 / 296042 (SWEREF 99 TM)


Lyse 619:1

Beskrivning: Hällristning, 4,6x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 1 människofigur och 3 fragment. Skeppen är 58-83 cm l, ett av enkellinjetyp, två av dubbellinjetyp, varav ett med bemanningsstreck med huvudknoppar. Människofiguren är 26 cm l med uthuggen kropp och i adorantställning. Fragmenten är 27-46 cm l.

Terräng: Tomtmark.

Läge: 17 m NV om hushörn (NV), 9 m VSV om infartsväg. Belägen på NÖ-sluttande häll.

Koordinat N/E:6472550 / 295664 (SWEREF 99 TM)


Lyse 620:1

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. belägen på toppen av låg hällrygg.

Terräng: Impediment i betesmark.

Läge: 35 m SV om åkerhörn vid skog.

Koordinat N/E:6473520 / 295472 (SWEREF 99 TM)


Lyse 621:1

Beskrivning: Hällristning, 0,5x0,5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 14 skålgropar, 4-5 cm diam och 0,5-0,8 cm dj. Hällen mycket skrovlig och vittrad med flertal vittringsgropar. Även skålgroparna är osäkra. Svagt SÖ-sluttande, på hällkant mot S.

Terräng: Skogsmark.

Läge: 8 m NNÖ om åkerhörn. Belägen på hällkant mot S.

Koordinat N/E:6473534 / 295532 (SWEREF 99 TM)


Lyse 657

Beskrivning: Hällristning, 1,25x1,15 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 4 människofigurer och 3 skålgropar.

Skeppen är 33-65cm l, varav 1 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, båda utan bemanning. Människofigurerna är 22-32 cm l, med helt uthuggen kropp. Skålgroparna är 3,5x4,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Belägen på svagt NNV-sluttande hällavsats. Nyfynd 2008, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Läge: 12 m S om dike/stengärdesgård.

Koordinat N/E:6470612 / 292395 (SWEREF 99 TM)


Lyse 658

Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,3 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 4 fragment och 1 skålgrop.

Skeppet är 53 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. Fragmenten är 7-18 cm l. Skålgropen är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på plan hällavsats mot N. Nyfynd 2008, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Koordinat N/E:6470579 / 292392 (SWEREF 99 TM)


Lyse 659

Beskrivning: Hällristning, 0,9x0,5 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 1 fragment.

Skeppet är 72 cm l, med helt uthugget skrov, bemanningsstreck och 2 motställda lurar. Fragmentet är 15 cm l. Belägen på SSÖ-sluttande häll. Nyfynd 2008, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Läge: 4 m NÖ om väg. 3,45 m ÖSÖ om metalldubb för höjdangivelse.

Koordinat N/E:6470541 / 292396 (SWEREF 99 TM)


Lyse 660

Beskrivning: Hällristning, 0,33x0,18 m (NÖ-SV), bestående av 8 skålgropar, 1,5-3 cm diam och 0,1-0,2 cm dj. Belägen i ett mindre hälltråg på överdelen av större plan häll.

(Ristningen ligger för sig själv i ett litet hälltråg slipat av isen och består av mycket små och tunt huggna skålgropar och har därför bedömts som en egen yta, trots avstånd till Lyse 70:1 och 71:1.) Nyfynd 2008, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Läge: 4,2 m N om Lyse 70:1 och 11,5 m V om Lyse 71:1

Koordinat N/E:6470417 / 291720 (SWEREF 99 TM)


Lyse 661

Beskrivning: Hällristning, 0,18x0,1 m (NNÖ-SSV) bestående av 8 skålgropar, huggna i 2 rader. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på kraftigt ÖSÖ-sluttande häll. Nyfynd 2008, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Läge: 10 m NNÖ om elskåp. 3 m N om dike.

Koordinat N/E:6472471 / 292037 (SWEREF 99 TM)


Lyse 662

Beskrivning: Hällristning, 1,8x0,3 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 skepp och 1 obestämbar figur.

Skeppet är 33-65cm l, av dubbellinjetyp, utan bemanning. Obestämbara figuren är 18 cm l. Belägen på svagt NÖ-sluttande

hällavsats. Nyfynd 2008, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Läge: 2 m NV om Lyse 610:1 och på en 70 cm högre belägen hällavsats. 4 m NÖ om svagt hörn på stengärdsgård.

Koordinat N/E:6470827 / 292438 (SWEREF 99 TM)


Lyse 663

Beskrivning: Hällristning, 1,4x1 m (NÖ-SV), bestående av 1 skeppsfigur, 2 människofigurer, 3 fragment och 28 skålgropar.

1 skeppsfigur, 48 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. 2 människofigurer, 24-34 cm l, med fallos och svärd. 3 fragment, 8-16 cm l. 28 skålgropar, 1,5-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj, varav 20 st ligger i två parallella rader. Belägna på svagt SV-sluttande hällavsats. Nyfynd 2008, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Skogsmark (sly).

Läge: Ca 50 m N om vägbro över bäck. På hällavsats 0,7 m över marknivå. 15 m V om Lyse 664.

Koordinat N/E:6470581 / 292585 (SWEREF 99 TM)


Lyse 664

Beskrivning: Hällristning, 4,65x1,7 m (NÖ-SV), bestående av 26 skålgropar, 1,5-10 cm diam och 0,2-2 cm dj. Belägna på svagt SÖ-sluttande hällavsats. Nyfynd 2008, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Skogsmark (sly).

Läge: 15 m Ö om Lyse 663.

Koordinat N/E:6470580 / 292598 (SWEREF 99 TM)


Lyse 671

Beskrivning: Hällristning, 5,20x3,20 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skepp, 1 djurfigur, 6 linjer och 11 skålgropar.

Skeppsfigurerna är 20-120 cm l, 2 av enkellinjetyp med bemanning, 5 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Djurfiguren är 23 cm l, fyrbent med öron. 6 linjer, 18-48 cm l, möjligen skeppsfragment. Skålgroparna är 2,5-6 cm i diam och 0,2-1,0 cm dj. Stor exfoliation eller ev. eldskada mitt på hällen. Belägen på Ö-sluttande häll. Nyfynd 2010, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: På Ö delen av åkerholme i igenväxande betesmark.

Läge: Ca 22 m SV om järnväg (NV-SÖ ) på en punkt 55 m SÖ om järnvägsövergång. 95 m ÖSÖ om stakethörn/fastighetsgräns.

Koordinat N/E: 6473655 / 296356 (SWEREF 99 TM)


Lyse 672

Beskrivning: Hällristning, 0,7x0,1 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 6,5-7 cm diam och 1,5 cm dj. Belägen på N-sluttande hällsida. Nyfynd 2010, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Läge:8 m Ö om stängsel (N-S) på liten uppstickande åkerholme i gräsyta, på N-sluttande sida. Belägen inne på fabriksområde.

Koordinat N/E: 6473637 / 296047 (SWEREF 99 TM)


Lyse 673

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på plan bergstopp 10 cm från lodrät brottkant. Nyfynd 2010, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Impediment i igenväxande betesmark.

Läge: På begstopp 0,5 m från stolpstag och 1,8 m från telefonstolpe.

Koordinat N/E: 6473667 / 296284 (SWEREF 99 TM)


Lyse 674

Beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta. 70 cm NV om skålgrop finns flera skålgropsliknande bildningar, bedömda som naturformationer. Nyfynd 2010, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Berghäll på gränsen mellan bergområde och gles skog.

Läge:10 m NNV om dike (ÖNÖ-VSV) på en punkt 25 m VSV om dikeshörn och 17 m NNV om åkerkant (NÖ-SV) på en punkt 35 m NÖ om åkerhörn.

Koordinat N/E: 6473534 / 296135 (SWEREF 99 TM)


Lyse 675

Beskrivning: Hällristning, 0,65x0,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 24 skålgropar. Skålgroparna är 4-6,5 cm diam och 0,3-1 cm dj, varav 18 ligger i 3 rader om 6 i var rad. Flertalet mycket välbevarade. Belägen på plan klippavsatts, ca 1 m över marknivå. Nyfynd 2010, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Bergområde överväxt av mindre tärd.

Läge:3 m NNV om åkerkant på en punkt 40 m ÖNÖ om åkerhörn/infartsväg till åker (ÖNÖ-VSV).

Koordinat N/E: 6473487 / 296098 (SWEREF 99 TM)


Lyse 676

Beskrivning: Hällristning, 0,15x0,05 m (Ö-V), bestående av 2 skålgropar, 4,5-5 cm och 0,5-1 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande hällyta, bestående av vit grovkornig granit, på NÖ delen av hällrygg. Nyfynd 2010, Andersson/Toreld, Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar.

Terräng: Större lågt impediment i småvuxet skogsparti.

Läge:13 m VSV om åkerhörn och 4 m SV om dikesslut (NV-SÖ). SÖ ändan av diket.

Koordinat N/E: 6473460 / 296306 (SWEREF 99 TM)

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132