Publikationer


Rapporter


Rapport 14, Hällristningarna i Munkedals kommun


Rapport 14 kan köpas på Hallmans bokhandeln i Uddevalla, bokhandeln i Lysekil, Munkedals bibliotek och Vitlycke museum.

Rapport 13, Hällristningarna på Vitlycke


Rapport 13 kan köpas på Bokhandeln i Lysekil, bokhandeln i Uddevalla, Vitlycke museum och Bohusläns museum.

Finns på svenska och engelska.

Rapport 12, Hällristningarna i Brastads socken


Tryckt Rapport 12 kan köpas på Bokhandeln i Lysekil, Vitlycke museum och Bohusläns museum.


Rapport 12, pdf

Rapport 11, Hällristningarna i Bro socken


Tryckt Rapport 11 kan köpas på Bokhandeln i Lysekil, Vitlycke museum och Bohusläns museum.


Arkeologisk rapport 11 finns att ladda ned som Pdf:


Papport 11, pdf

Rapport 10, Hällristningarna i Lyse socken


Tryckt Rapport 10 kan köpas på Bokhandeln i Lysekil, Vitlycke museum och Bohusläns museum.


Arkeologisk rapport 10 finns att ladda ned som Pdf:


Papport 10, pdf

Rapport 9, Hällristningarna på Orust


Tryckt Rapport 9 kan köpas på Vitlycke museum och Bohusläns museum.


Arkeologisk rapport 9 finns att ladda ned som Pdf:


Rapport 9, pdf

Rapport 8, Hällristningarna på Lökeberg

Ny rapport är nu klar. Rapporten är utgiven med bidrag från IKOM-projektet i Munkedals kommun. I rapporten är samtliga bildristningar från Foss socken, bl.a. den stora ristningen på Lökeberg. Denna ristning var den första som dokumenterades av L. Baltzer, och därför har vi hans planscher och text i facsimile. 

Textdelen med beskrivning av vår arbetsmetod, beskrivning av hällristningarna på Lökeberg och foton kan laddas ner som pdf.


Tryckt Rapport 8 kan köpas på Vitlycke museum.


Arkeologisk rapport 8 finns att ladda ned som Pdf:


Rapport 8, pdf

Arkeologisk rapport 7 finns att ladda ned som Pdf:


Rapport 7, pdf


Tryckt Rapport 7 kan köpas på Vitlycke museum.

Arkeologisk rapport 7

Under hösten 2009 färdigställde Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar "Arkeologisk rapport 7". Rapporten avser hällristningar i Tossene socken. Ca 550 hällristningar är kända i socknen och alla är beskrivna i rapporten. Av dessa har över 400 ytor kalkerats och återges i rapporten. Övriga ristningar är sådana som förstörts, ej återfunnits eller bara består av en enstaka skålgrop.

Arbetet med dokumentationen pågick under fem fältsäsonger, och flera personer har deltagit i dokumentationsarbetet. De första åren i huvudsak Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam, de avslutande åren främst Andreas Toreld, Camilla Olsson och Tommy Andersson.

Arkeologisk rapport 6

Askum socken, Bohuslän del 3

2003

Rapporten är den tredje och sista med hällristningar från Askums socken, socknens södra del. Under tre fältsäsongen dokumenterades ca 320 hällristningar, varav en stor del nyfynd. Se nedanstående tabell.

Arkeologisk rapport 6 kan laddas ned som pdf:

Textdel (410 KB)

Planschdel 1 (285 KB)

Planschdel 2 (1800 KB)

Inventering                                         

Antal ristningar

Antal figurer

1627 Alfsön

1

4

1848 Holmberg

4

52

1886 Ekhoff

16

ca 140

1908 Baltzer

2

36

1920-talet Gbg-inventeringen

17

ca 140

1971 Raä

127

1654

1996-1997 "Stiftelsen"

309

4273

Arkeologisk rapport 5

Världsarvsområdets centrala del och Grebbestad

2000

Denna rapport är ett av många resultat av ett stort samarbetsprojekt mellan Västra Götlands län och Östfold fylkeskommune. Projektet "Interreg II - Hällristningar i Gränsbygd" genomfördes under åren 1996 till 1999.

Rapport 5 var den andra rapporten med Torstens Högbergs material. Torsten fick själv aldrig se rapporten i tryck, vid 84 års ålder och efter en kort tids sjukdom avled han i april 1999. Han hade innan sin död även utgivit två egna rapporter med hällristningar från Tanum, Hällbilder på Aspeberget och Hällbilder på Kalleby (1998).

Merparten av materialet i rapporten är aldrig tidigare publicerat och har således inte varit tillgängligt, varken för forskare eller andra intressenter. "Det är en gammal sanning att en avbildning, om än aldrig så god, inte kan uppvägas av ett besök på platsen, men det är också en sanning att besöket underlättas om man har tillgång till god dokumentation när man väl är på plats." Och för alla som är intresserade av hällristningar, både forskare och andra intressenter, så är publicerade dokumentationer av oskattbart värde. De som har möjlighet att göra fältstudier på alla hällristningar i en socken är försvinnande få.

Lasse Bengtsson: Bilder vid vatten.

Stiftelsens dokumentation av hällristningarna i Askums socken, rapport nr 3, 4 och 6, har utgjort grunden i en licentiatuppsats, Bilder vid vatten (2004), av Lasse.

Arkeologisk rapport 4

Hällristningar från Askums socken, Bohuslän, del 2

1998

Rapporten är den andra från Askums socken, och behandlar dess mellersta del. I rapportens förord beskriver Sven-Gunnar och Kenneth hur dokumentationsarbetet gjordes.

"Först inventeras det aktuella området, alla lämpliga hällar undersöks efter nya och okända ristningar och tidigare kända ristningar letas fram och rengörs. I dagsljus sker en översiktlig bedömning av figurernas utseende och utbredning på berghällen. På natten markeras de figurer som framträder med hjälp av släpljus från en strålkastare, med vanlig krita. Dagen därpå fylls figurerna i med vitt kritpulver uppslammat i vatten och den slutliga tolkningen av figurernas utseende görs. Hällristningen mäts sedan upp och beskrivs enligt en tandardiserad metod samt fotograferas med diafilm och vanlig färgfilm. I samband med detta görs också en översiktlig miljöbeskrivning. Ristningen kalkeras genom att hällen täcks med ett plastskynke där figurernas konturer ritas in med vattenfast tuschpenna. Dessa plaster fotograferas i sin tur, förminskas till skala 1:10 och renritas slutligen."


Arkeologisk rapport 4 kan laddas ned som pdf:

Textdel (sid 1-20, 1960 KB)

Textdel (sid 21-38, 1510 KB)

Planschdel 1 (1620 KB)

Planschdel 2(1960 KB)

Planschdel 3 (634 KB)

Akeologisk rapport 3

Hällristningar från Askums socken, Bohuslän (Del 1)

1997

Rapporten var den första med material från Stiftelsens egen dokumentation. Det är den första delen av det stora och rika hällristningsmaterialet från Askums socken. Materialet är aldrig tidigare publicerat och en stor del av det är dessutom nyfynd. Ristningarna i rapporten är från socknens norra del. 

Arbetet med att dokumentera Askums hällristningar påbörjades 1996 och utfördes i fält av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. I rapportens förord skriver Lasse Bengtsson: "Arbetet i Askum har hittills varit mycket givande för forskningen. Många nya motiv och kombinationer av motiv har kunnat dokumenteras och arbetet har också lämnat värdefulla bidrag till studiet av ristningarnas distribution i landskapet och de enskilda motivens distribution. Det är vår fasta övertygelse att publikationen av hällristningarna i Askum kommer att kunna föra hällbildsforskningen ett stort steg frammåt."

Arkeologisk rapport 3 kan laddas ned som pdf:

Textdel (sid 1-20, 1700 KB)

Textdel (sid 21-38, 1280 KB)

Textdel (sid 39-56, 1330 KB)

Planschdel 1 (1880 KB)

Planschdel 2(1840 KB)

Planschdel 3 (1810 KB)

 Arkeologisk rapport 2

Hällristningar från Högsbyn i Tisselskogs socken (Dalsland)

1997

Rapporten gavs ut i samarbete med Ask & Embla hb, Stiftelsens nuvarande sekreterare Tommy Andersson. I rapporten publiceras hällristningar från Högsbyns skogsmarker. I rapporten finns 25 hällristningsytor dokumenterade. Av dessa var bara 5 publicerade tidigare, och 12 av ytorna är nyfynd. Tommy har på eget förlag, Ask & Embla hb, publicerat ytterligare två rapporter med material från Högsbyn i Tisselskogs socken, Dalsland.

Arkeologisk rapport 1

Hällristningar från Litsleby, Tegneby & Bor i Tanums socken

1995

I första rapporten publiceras en liten del av Torsten Högbergs dokumentation av Tanums hällristningar. En del av materialet i rapporten är aldrig tidigare publicerat.

Torsten Högberg föddes 1915 i Göteborg. Redan i början av 1950-talet hade han börjat intressera sig för Bohusläns hällristningar, och 1975, vid 60 års ålder, lämnade han sitt arbete inom textilindustrin och flyttade till Tanum. Högberg var med och startade Hällristningsinstitutet, föregångaren till Vitlycke museum. År 1980 slutade han på hällristningsinstitutet, men fortsatte med sitt arbete med att dokumentera hällristningar ytterligare några år. Resultatet består av tio fyllda pärmar med material från Tanum och fem från Kville. Arkeologisk rapport 1 utgör materialet i en av dessa.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se


Bankgiro: 5034-0132