Styrelsen och personal

 

Bohusläns hällristningars styrelse:

 

Instiftare Aina Barnevik 

Ordförande Lasse Bengtsson  lasse[snabel-a]hallristning.se

Sekreterare Tommy Andersson  tommy[snabel-a]hallristning.se

Ledamot Olof Kärnsund

Ledamot Åsa Torstensson 

Ledamot Jarl Nordbladh

 

 

Fältarkeologer:

 

Andreas Toreld  andreas[snabel-a]hallristning.se

Tommy Andersson   tommy[snabel-a]hallristning.se

 

Projektledare: Martin Östholm  info[snabel-a]hallristning.se

 

 

Stiftelsen besöker Lökebergsristningen. Övre raden: Andreas Toreld och Martin Östholm.

Nedre raden: Aina Barnevik; Tommy Andersson; Jarl Nordblad; Lasse Bengtsson och

Olof Kärnsund. Saknas gör Åsa Torstensson.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se

 

Bankgiro: 5034-0132