Samarbetspartner

 

Det enda sätt att bevara hällristningarna för framtida generationer är att dokumentera bilderna innan de försvinner. För detta ändamål finns det dock inga offentliga medel. Detta faktum var anledningen till att Aina Barnevik skapade Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Aina Barnevik har efter instiftandet bidragit med ytterligare ekonomiskt stöd. Även företag, privatpersoner och andra fonder har genom åren bidragit med betydande belopp.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar tackar alla sponsorer, bidragsgivare och samarbetspartner som möjliggör vårt arbete.  

Företagssponsorer:

 

Kärnsund Woodlink AB

 

Frontbilar AB

 

Odin Fonder

 

Sparbanken Tanum

 

Alf Hanssons Bil AB

 

Orusts Sparbank

 

Elinväst AB

 

Electrolux

 

Svenska ABB

 

New Wave Group AB

 

Stena Rederierna

 

Thorsman Marknad Sverige

 

AB Volvo

 

Holmgrens bil AB

 

Bovallsdörren AB

 

Privata sponsorer:

 

Sarah Altafi

 

Maria Altafi

 

Maj Barnevik

 

Noa Barnevik

 

Albin Barnevik

 

Siri Barnevik

 

Leya Orvarsson

 

Berit Olsson

 

Marcus Olsson

 

Elias Olsson

 

Adam Olsson  

 

Monica och Sune Carlsson

Privata sponsorer:

 

Birgitta Ericsson

 

Vincent Samzelius

 

Josef Samzelius

 

Anita Ramvall

 

Helena Eriksson

 

Monica Carlsson

 

Barbro Roxendal

 

Lisbert Skantze

 

Axel Skantze

 

Nils Skantze

 

Mattias Skantze

 

Emilia Skantze

 

Fonder och Stiftelser:

 

Kjell och Märta Beÿers Stiftelse

 

Konung Gustav VI Adolfs Fond för svensk kultur

 

Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond

 

Berit Wallenbergs Stiftelse

 

Sten A Olssons Stiftelse för forskning och Kultur

 

Thordénstiftelsen

 

Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

Stiftelsen Erik och Lily Philipsons Minnesfond

 

Sparbanksstiftelsen Väst 

Samarbetspartner:

 

Vitlycke Museum

 

 

 

 

 

Svenskt

HällristningsForskningsArkiv

 

 

 

Länsstyrelsen, Västra Götalands län

Kulturmiljöenheten

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se

 

Bankgiro: 5034-0132