Om Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

 

Det är väsentligt att en allsidig dokumentation av Bohusläns hällbilder kan genomföras så snart som möjligt och på bred bas. En ny sådan möjlighet till insats möjliggörs genom STIFTELSEN FÖR DOKUMENTATION AV BOHUSLÄNS HÄLLRISTNINGAR

Stiftelsen vill verka för en samordning av hällbildsdokumentationen i Bohuslän i nära samarbete med ansvariga myndigheter och institutioner, vilka saknar egna ekonomiska möjligheter för detta stora arbete. Stiftelsen ser som sin främsta uppgift att samla in och koordinera ekonomiska resurser, så att dokumentationen kan ske kontinuerligt och på bred bas.

Västkustens och främst Bohusläns hällristningar är en av världens märkligaste bildvärldar bevarade till vår tid. Det ligger därför ett speciellt ansvar i att dessa bilder tillgängliggörs för nationell och internationell forskning samt att själva dokumentationsmaterialet och forskningsresultaten blir allmänt tillgängliga och nyttiggjorda.

 

En mycket grov kalkyl för att utföra detta dokumentationsarbete bara i Bohuslän ger vid handen att en arbetsgrupp om ca 4 personer skulle behöva arbeta 100 dagar om året i 50 år, med bara det material, som redan är känt. Totalkostnaden är hisnande, ca 20 miljoner kronor. Därför är det också angeläget att på sikt utbilda fler och nya dokumentationsgrupper.

 

Stiftelsen söker ständigt medel för sin verksamhet. Tack vare att denna är specialinriktad och kontinuerlig, har medel under hand erhållits, vilka också tämligen omgående förbrukats. Arbetet sker sockenvis, ett inom arkeologin vedertaget förfarande. Ett flertal volymer har redan publicerats, av redovisande karaktär, mycket användbara för fortsatt forskning och till glädje för allmänhetens bildintresse. Stiftelsen med sin seriösa inriktning och sin resultatinriktade verksamhet förtjänar allt stöd, inte minst för att den erbjuder en möjlig handlingsväg, då hällristningar i sig är ett alldeles för omfattande material för att tillfredsställande kunna hanteras av berörda antikvariska myndigheter och museiinstitutioner.

 

 

 

 

Professor Jarl Nordbladh

 

 

 

Bli Fadder

 

Vill du hjälpa till att rädda bronsålderns bilder till eftervärlden? Genom att adoptera en hällristning ger du ett bidrag till stiftelsens dokumentationsarbete. För bidraget får du ett diplom som visar vilken hällristning som dokumenterats tack vare dig. Diplomet har ingen juridisk betydelse och förpliktar inte till fortsatt stöd, det visar bara att man gett sitt stöd för att bevara bilderna för eftervärlden.

 

Att adoptera en hällristning har blivit en uppskattad till present barn, barnbarn, jubilarer och kunder. För företag är det ett spännande sätt att sponsra vårt kulturarv, och den adopterade bilden kan användas i marknadsföring. Vi kan också erbjuda arrangemang i fält för företag och andra, till exempel i samband med jubileum och födelsedagar, för företagsgäster och personal med mera. Vi kommer också, om så önskas, presentera våra faddrar på hemsidan.

 

Hällristningar kan adopteras från 5000:- och upp till 200.000:-.

 

För mer information, kontakta Martin Östholm, info@hallristning.se

Arkeologiska rapporter

 

Nu finns våra arkeologiska rapporter 7, 8, 9 och 10 att ladda hem som pdf.

Rapporter

 

Stiftelsen har dokumenterat alla hällristningar i mellersta Bohuslän.

Våren 2014 avslutade stiftelsen ett av sina delmål, då samtliga kända och tillgängliga hällristningar i Sotenäs, Lysekil, Orust, Munkedal och Uddevalla kommuner dokumenterats. Sammanlagt rör det sig om ca 2000 hällristningsytor.

 

Facebook

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar finns även på Facebook.

Kronprinsessan Victoria på besök hos Stiftelsen. Bilder.

 

Video dokumentation

Se hur vi dokumenterar  hällristningar.

Dokumentär gjord av Linnea Ulfsdotter. Se här.

AKTUELLT

 

Nu är årets fältsäsong igång, se vår fältrapport för veckorna 18-19.

 

Fältrapport för 2017.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se

 

Bankgiro: 5034-0132