Fältrapport

 

 

Fältsäsongen 2017

Vi fältarkeologer som skrivit fältrapporterna är Andreas Toreld och Tommy Andersson.

 

Våren 2017

V 23-25

 

Dessa veckor har vi till större delen dokumenterat i Björke med omnejd i Skee socken. Vi har hunnit dokumentera 29 lokaler i Skee än så länge. De som är kvar är några minde ytor som ligger i besådd mark, samt de två största hällarna i området. På de två sistnämda är det mycket arbete kvar för att få fram hela ytorna. På båda växer det stora träd och den ena ligger dessutom delvis under en väg.

 

Sista veckan gjorde vi årets största nyfynd. På en häll i Heby, Skee socken, hittade vi bland annat sex skepp, fyra människofigurer och ett djur.

 

Vi har även dokumenterat några hällar inom Vitlycke museums marker.

 

Vårsäsongen är nu avslutad, men vi fortsätter till hösten med början den 21 augusti.

 

Skee 605:1 i Björke. Ristningen som är ganska sliten ligger på en närmast plan berghäll på en gammal gårdsplan. Då det inte finns någon bestämd lutning på hällen, är skeppen vända mot olika riktningar. Centralt på hällen, under gräslökstuvan, är en större, sentida, eldskada.

Hällristning från Norrköping.

Skee 1503:1 i Björke, en mycket skadad häll. På hällen är två hjulkors, 48 cm i diameter, som lyfts upp av en människofigur. En liknande figur finns på hällristningarna i Norrköping.

Skee 1504:1 och 1504:2 i Björke. Ristningarna ligger på en plan häll vid kanten av ett ca 2 m högt stup.

Skee 602:1 i Björke, troligen den mest vittrade hällen vi har dokumenterat.

Krigare på hällristning Tanum 834:1 i Vitlycke, inte långt från museet.

Nyfynd i Heby, Skee socken.

Aina med vänner från Syrien vid Skee 612:1 i Heby.

Nyfyndet i Heby, med samma hus i bakgrunden som på bilden till vänster.

Tanum 146:1, yta D och E, utanför Vitlycke musem. Ytorna hittades av Andreas redan år 1996, men har inte blivit registrerade i FMIS.

V 20-22

 

Vecka 20 arbetade vi i Söbys marker, vid Vålle, i Lurs socken. I början av 1990-talet hittade Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam flera ristningar i detta område, bland annat Lur 426:1, huggen i såpass hårt berg, att den ser nästan nyhuggen ut. I slutet av vecka 20 och hela vecka 21 var vi i Småris i Lurs socken, alldeles vid gränsen till Skee socken. Här finns bland annat socknens största hällristning, Lur 205:1, med 29 skepp, 3 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 fotsula, linjer och fragment, samt 30 skålgropar. I området finns även en ristning med tre skepp som vi, trots intensivt letande, inte kunnat hitta (Lur 207:1). När vi trodde att vi var färdiga i Småris, och därmed även i hela Lurs socken, började vi göra en massa nyfynd: inte mindre än 9 nya hällar på två dagar, mestadels bara skålgropar, men även några enstaka figurer.

 

Vecka 22 gick vi över till Strömstads kommun och Skee socken. I Skee är 198 hällristningar kända enligt FMIS, och endast ett fåtal av dessa är dokumenterade och publicerade. Vi har börjat i Björke som ligger i södra delen av socknen. År 1991 inventerade Sven-Gunnar och Kenneth i området och gjorde flera nyfynd av stora och spännande hällristningar, vilka är helt okända för de flesta. Vi ser verkligen fram emot att få jobba i detta område.

Lur 426:1 ligger dold under en stor rishög.

Detalj av Lur 426:1, med stridsscen.

Lur 426:1 framgrävd. Efter dokumentationen har vi återställt på platsen.

Lur 206:1 i Småris. Hällen ligger mitt på gränsen mellan Lurs och Skee socknar, tillika kommungräns mellan Tanums och Strömstads kommuner.

Lur 205:1. Den stora ristningen hittades i början av 1900-talet av Gustav Hallström. Nu ligger ristningen i en trädgård och omgivningen vårdas av markägarna.

Ett av nyfynden i Småris, Lurs socken.

Skee 601:1 i Björke, med ett stort hjulkors.

Personal från Vitlycke museum på besök i Björke. Skee 601:3 i förgrunden. Vid inventeringen 1991 stod ett hus över en del av ristningen.

 

V 18-19

 

Vecka 18 inventerade vi klart i Naverstads och Mo socknar. Endast ett nyfynd med skålgropar på gården Säm i Naverstad. Vi är nu klara med dessa socknar och har därefter koncentrerat oss på Lurs socken. Vi har dokumenterat och inventerat i Lursäng. Där hittade vi två helt nya hällar och även mycket nytt på sedan tidigare kända hällar.

 

Vecka 18 hade vi en nattguidning i Tova, Tanums socken, i samarbete med hembygdsföreningen och under hela vecka 19 hade vi besök av Theres Furuskog som är ansvarig för hällristningarna i Norrköping.

Nyfynd på Säm i Naverstads socken.

Lur 209:1, Lursäng. Ristningen har varit känd sedan 1970-talet. På hällen är bland annat 10 vagnsfigurer, varav 6 fyrhjuliga och 4 tvåhjuliga. Det gör hällen till den hällristninghäll med mest vagnsfigurer i Bohuslän.

Överst på Lur 209:1 är en "solfigur" vilken inte varit känd tidigare. På högra bilden ett frottage över samma del.

Lur 423:1 i Lursäng. Enligt fornminnesregistret en hällristning bestående av en skålgrop. Efter vår dokumentation en nära nio meter lång hällristning med nio skepp, några linjer och fem skålgropar.

Hällen är, närmast på bilden, nästan lodrät.

Det andra nyfyndet på Lursäng.

En av de sk Kycklingstenarna, Lur 212:1.

Besök av intresserade Lursbor.

Ett av nyfynden på Lursäng. Korset närmast på bilden är en sentida mejselhuggen figur.

Theres Furuskog och Tommy vid Lur 210:2, Lursäng.

Nattguidning i Tova, Tanums socken.

 

 

V 16-17

 

Vi har nu påbörjat 2017 års säsong. Första veckan dokumenterade vi den sista kända hällristningen i Tanums socken, utanför världsarvet. Hällristningen hittades för över 15 år sedan men registrerades först i år. Ristningen ligger i en trädgård vid Tanums station, ett område där det inte tidigare varit några hällristningar kända.

 

Vi har även inventerat efter nya hällristningar, bland annat i Mo socken. I denna socken har det inte funnits några kända ristningar, men vi hittade en ny häll med tolv skålgropar. Denna ligger i Mörken på östra sidan av Bullaresjöarna.

 

Vi kommer dom närmaste veckorna vara i Lurs socken, norr om Tanum. Ni är som vanligt välkomna att besöka oss i fält.

Tanum 2371, vid Tanums station. Hällens övre del är mycket vittrad.

Tanum 2371 ligger med exponering mot dalen där Bohusbanan går.

Den första kända hällristningen i Mo socken, vid Mörken på östra sidan av Bullaresjöarna.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se

 

Bankgiro: 5034-0132