Fältrapport

 

 

Fältsäsongen 2017

Vi fältarkeologer som skrivit fältrapporterna är Andreas Toreld och Tommy Andersson.

 

Våren 2017

 

V 18-19

 

Vecka 18 inventerade vi klart i Naverstads och Mo socknar. Endast ett nyfynd med skålgropar på gården Säm i Naverstad. Vi är nu klara med dessa socknar och har därefter koncentrerat oss på Lurs socken. Vi har dokumenterat och inventerat i Lursäng. Där hittade vi två helt nya hällar och även mycket nytt på sedan tidigare kända hällar.

 

Vecka 18 hade vi en nattguidning i Tova, Tanums socken, i samarbete med hembygdsföreningen och under hela vecka 19 hade vi besök av Theres Furuskog som är ansvarig för hällristningarna i Norrköping.

Nyfynd på Säm i Naverstads socken.

Lur 209:1, Lursäng. Ristningen har varit känd sedan 1970-talet. På hällen är bland annat 10 vagnsfigurer, varav 6 fyrhjuliga och 4 tvåhjuliga. Det gör hällen till den hällristninghäll med mest vagnsfigurer i Bohuslän.

Överst på Lur 209:1 är en "solfigur" vilken inte varit känd tidigare. På högra bilden ett frottage över samma del.

Lur 423:1 i Lursäng. Enligt fornminnesregistret en hällristning bestående av en skålgrop. Efter vår dokumentation en nära nio meter lång hällristning med nio skepp, några linjer och fem skålgropar.

Hällen är, närmast på bilden, nästan lodrät.

Det andra nyfyndet på Lursäng.

En av de sk Kycklingstenarna, Lur 212:1.

Besök av intresserade Lursbor.

Ett av nyfynden på Lursäng. Korset närmast på bilden är en sentida mejselhuggen figur.

Theres Furuskog och Tommy vid Lur 210:2, Lursäng.

Nattguidning i Tova, Tanums socken.

 

 

V 16-17

 

Vi har nu påbörjat 2017 års säsong. Första veckan dokumenterade vi den sista kända hällristningen i Tanums socken, utanför världsarvet. Hällristningen hittades för över 15 år sedan men registrerades först i år. Ristningen ligger i en trädgård vid Tanums station, ett område där det inte tidigare varit några hällristningar kända.

 

Vi har även inventerat efter nya hällristningar, bland annat i Mo socken. I denna socken har det inte funnits några kända ristningar, men vi hittade en ny häll med tolv skålgropar. Denna ligger i Mörken på östra sidan av Bullaresjöarna.

 

Vi kommer dom närmaste veckorna vara i Lurs socken, norr om Tanum. Ni är som vanligt välkomna att besöka oss i fält.

Tanum 2371, vid Tanums station. Hällens övre del är mycket vittrad.

Tanum 2371 ligger med exponering mot dalen där Bohusbanan går.

Den första kända hällristningen i Mo socken, vid Mörken på östra sidan av Bullaresjöarna.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se

 

Bankgiro: 5034-0132