Fältrapport

 

 

Fältsäsongen 2018

Vi fältarkeologer som skrivit fältrapporterna är Andreas Toreld och

Tommy Andersson.

 

Våren 2018

V 12-22

 

Årets fältsäsong har varit lite ovanlig. Vi började redan den 19 mars, men då det fortfarande var tjäle i marken blev det mest kontorsarbete. Bland annat har vi arbetat med vår nästa publikation, vilken behandlar hällristningarna på Vitlycke. Boksläpp är den 28 juni på Vitlycke museum.

 

När vi kom ut i fält "på riktigt" började vi med att dokumentera de sista ristningarna i Björke, Skee sn, vilka vi inte kom åt förra året på grund av växande gröda. Vi hittade en del nya intressanta ristningsfigurer på de hällarna. Därefter tog vi oss an den kända Döltorpsristningen som hittades av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam så sent som 1992.

 

Därefter fortsatte vi i Rellen, Berge och Båleröd för att avsluta vid Snippekas i Östra Hee. Vi har även gjort några mindre uppdrag i Trollhättan och Uddevalla, för bland annat Bohusläns museum.

 

Vårens fältsäsong är nu avslutad och vi börjar höstsäsongen den 3 september.

Nyfunna skepp på Skee 1541:1 i Björke.

Andreas studerar nyfunnen vagn på Skee 1541:3 i Björke.

Döltorpsristningen, Skee 1539:1. Foto: Hans Lundenmark, Vitlycke museum.

Skee 621:1 i Båleröd. På hällen gjordes många nyfynd och nu är det totalt 45 skepp kända på den.

Skee 621:1, delyta med snyggt skepp.

Skee 621:1. Tvåhjulig vagn med kusk.

Skee 621:1, detalj.

Skee 608:1 vid Snippekas. En stor och flack häll med bland annat 52 människor, 32 djur och 25 skepp. Människofigurerna längst upp till höger på bilden är nyfynd.

Nyfunna människofigurer på Skee 608:1. Den största är en dryg meter lång.

Detalj av Skee 608:1 med hjortjakt.

Detalj av Skee 608:1 med "hummerliknande" djurfigur som angriper en hund.

Detalj av Skee 608:1, centrala delen.

Detalj av Fossumhällen i Tanums socken en snarlik "hummerliknande" djurfigur som angriper en gris.

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar

Vitlycke Museum, Vitlycke 2,

457 93 Tanumshede

Mail info@hallristning.se

 

Bankgiro: 5034-0132